Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Осташко Тамара Олексіївна

Осташко Тамара Олексіївна

Дата народження: 23 лютого 1954

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1976 - 1980 - інженер в Інституті кібернетики АН України
1980 - 1983 - навчалася в аспірантурі Інституту економіки АН України
1983 - 1997 - пройшла шлях від молодшого до старшого наукового співробітника Інституту економіки НАН України
1997 - 2005 - працювала на посадах провідного наукового співробітника ДУ «Інсти­тут економіки та прогнозування НАН України»
2005 - головний науковий співробітник цього закладу

Наукова діяльність: 

У 1986 р. в Інституті економіки АН України Т. О. Осташко захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інформаційне забезпечення оптимізаційних розрахунків сільськогосподарського виробництва (методи формування, ведення та обробки)»
У 2005 р. в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» захистила докторську дисертацію на тему: «Інституціонально-структурні трансформації аграрного сектора: моніторинг, оцінка, регулювання»
Основні напрями її наукової діяльності — ринкові реформи в аграрному секторі економіки; інтеграція аграрного сектору економіки України у світові господарські та торговельні структури, зокрема СОТ та ЄС; моніторинг і оцінка соціальних та економічних трансформацій аграрної сфери; формування ефективної структури та інститутів аграрного ринку України; регулювання ринків сільськогосподарської про­дукції в умовах залежності від кон'юнктури світових ринків
Підготувала 1 кандидата наук
Активно співробітничає з проектами міжнародної технічної допомоги в Україні. З 1995 по 2000 р. була консультантом проекту «Приватизація землі та реорганізація сільськогосподарських підприємств в Україні» Міжнародної фінан­сової корпорації. Як консультант проекту вона здійснювала моніто­ринг та оцінку аграрних перетворень в Україні
За її методикою було проведено п'ять загальнонаціональних досліджень у сільській місце­вості України, результати яких стали базою для дослідження змін у сільському соціумі
2002 - 2004 - Т. О. Осташко була експертом програми «Підвищення рівня життя сільського населення в Украї­ні» Міністерства Великої Британії у справах міжнародного розвитку
2005 - 2009 - експертом проекту «Реформи у галузі сільського господарства, вдосконалення законодавчо-нормативної бази» Мініс­терства міжнародного розвитку США


Почесні звання, нагороди:: 

- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН Відділення аграр­ної економіки і продовольства
- Є членом ГО «Інститут сільського розвитку», експертом ГО «Інститут розвитку аграрних ринків», експертом Української аграр­ної конфедерації; членом редколегії наукового журналу «Економіка та прогнозування», науково-практичних журналів «Теорія і практика ринків» та «Свинарство України»
- Нагороджена Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2009) та знаком Пошани (2010)


Публікації: 

- Опублікувала 140 наукових праць, у тому числі 1 особисту монографію і 14 колективних