Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Ображей Анатолій Федорович

Ображей Анатолій Федорович

Дата народження: 01 січня 1952

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1974 - 1976 - завідувач відділу Київського обласного об'єднання «Зооветпостач»
1977 - 1992 - науковий, старший науковий, про­відний науковий співробітник та завідувач сектору лабораторії мікотоксикології Українського науково-дослідного ветеринарного інститу­ту
1992 - 1994 - заступник директора з наукової роботи Київсько­го філіалу Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів і кормових добавок
1994 - заступник директора
1995 - директор Інституту ветеринарної медицини УААН

Наукова діяльність: 

У 1986 р. в УСГА захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата ветеринарних наук на тему: «Патулін — виділення, ідентифікація, визначення в кормах і токсична дія на свиней»
Розробив низку технологій виділення, ідентифікації та виготовлення мікотоксинів, експериментально обґрунтовано їхні максимально допустимі рівні в кормах
Розробив методи визна­чення мікотоксинів у біосубстратах, систему контролю якості кормів, діагностики та профілактики мікотоксикозів. В останні роки ним проведено молекулярно-генетичні дослідження збудників бешихи свиней та вперше виявлено штам з природною інерцією в гені 8раА відповідальному за продукування протективного антигену, на основі якого розроблено унікальну інактивовану емульсин-вакцину проти цієї по­ширеної в усьому світі хвороби, а також започатковано застосування препаратів на основі ефірних олій для санації приміщень у присутності тварин
Підготував 3 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1989 - присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника
- 1999 - обраний членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії
- Заслужений працівник сільського господарства України, нагороджений ювілейною медаллю «До 1500-річчя Києва», медаллю «За трудову відзнаку» та знаком Пошани Міністерства аграр­ної політики України
- Лауреат Премії Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці», має дві Подяки Кабінету Міністрів України та одну Київської міської державної адміністрації
- Є членом фармакологічної комісії та колегії Держав­ної ветеринарної та фітосанітарної служби України, головний редак­тор наукового бюлетеня «Ветеринарна біотехнологія»


Публікації: 

- Автор 210 наукових праць, у тому числі 7 монографій і наукових збірників, 1 словника та одного підручника, а також міжнародного стандарту з визначення токсичності зерна фуражного, продуктів його переробки, комбікормів
- Співавтор 3 вакцин, 3 хі­міотерапевтичних та 3 діагностичних препаратів, 16 технічних умов та державних стандартів, 48 нормативно-технічних документацій, наста­нов та інструкцій
- Має 29 авторських свідоцтв та патентів і 3 раціона­лізаторські пропозиції