Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Михайлов В’ячеслав Григорович

Михайлов В’ячеслав Григорович

Дата народження: 04 жовтня 1936

Звання: член-кореспондент

Посада:  завідувач відділу се­лекції і первинного насінництва зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1960 - 1963 - агроном у радгоспі «Кам'янка» Запорізької області, потім на Запорізькій дослідній станції у відділі селекції
1963 - 1966 - навчався в аспірантурі ННЦ «Інститут землеробства УААН»
1966 - 1991 - працює молодшим науковим співробітником, потім старшим, головним на­уковим співробітником
1991 - 2010 - заступник директора з селекційної роботи і завідувачем лабораторії селекції і насінництва сої ННЦ «Інститут землеробства УААН»
2010 - завідувач відділу се­лекції і первинного насінництва зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Наукова діяльність: 

У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію в Селекційно-генетичному інституті на тему: «Мінливість біологічних і господарсько-цінних ознак сої в Північному Лісостепу України»
У 1987 р. захистив докторську в Інституті рослинництва на тему: «Генетичні основи селекції скоростиглих сортів сої»
Коло наукових інтересів: генетика, селекція, насінництво, сортова технологія вирощування сільськогосподарських культур
Керував відділенням селекції і насінництва, у складі якого налічується 8 селекційних відділів і лабораторій та лабораторія селекції Київської дослідної станції
Під його безпосереднім керівництвом і за участю виконуються експериментальні і теоретичні дослідження, в результаті яких з бага­тьох культур, з якими проводиться селекційна робота в інституті, удо­сконалено методи селекції та насінництва, що забезпечили підвищен­ня результативності робіт із створення і впровадження у виробництво високопродуктивних сортів і гібридів
Виявив закономірності успадкування важливіших якісних і кількісних ознак сої. В процесі вивчення генетики сої ним виявлено низку генетичних фак­торів, які контролюють тривалість періоду вегетації, висоту і тип росту рослин, осипання насіння, твердонасіннєвість, колір оболонки насін­ня і рубчика, стерильність пилку, ефективність утворення бульбочок на коренях; виявлено ознаки, які корелюють з продуктивністю, вста­новлено частку генетичного фактора в загальній мінливості кількісних ознак та інші закономірності
Науково обґрунтував мо­дель сорту, розроблено селекційні програми, а також принципи добору батьківських форм для гібридизації
Створив вихідний матеріал, на основі якого разом з співробітниками лабораторії селекції і насінництва сої ННЦ «Інститут землеробства УААН», а також інших установ виведено 28 сортів, які в різні роки були і є внесеними до Ре­єстру України та інших держав. Всі ці сорти дали змогу значно підви­щити ефективність вирощування сої у традиційних зонах і розширити ареал на північні і західні області України, тобто в ті райони, де раніше у зв'язку з пізньостиглістю сою не вирощували, а також створити сорти для поукісних та пожнивних посівів. Низку з перелічених вище сортів внесено до Реєстрів у Молдові, Російській Федерації, зокрема у Волго­градській області і Краснодарському краї, Республіці Білорусь, а також у Великій Британії
Завдяки співпраці з міжнародною консалтинговою компанією Lyle Morrison & Partners організовано випробування нових, ство­рених в інституті, сортів сої у Великій Британії. В університеті у Кембри­джі успішно пройшли випробування нові сорти Київська 27, Київська 98, Єлена і Устя. Ці сорти витримали конкуренцію з низкою кращих сортів США, Канади та інших країн і внесені до Реєстру в цій країні та ЄС


Почесні звання, нагороди:: 

- 1992 - присвоєно вчене звання професора
- 1993 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення рослинництва
- Нагороджений двома медалями


Публікації: 

- Опублікував понад 180 наукових праць