Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Маменко Олексій Михайлович

Маменко Олексій Михайлович

Дата народження: 25 березня 1941

Звання: член-кореспондент

Посада: завідувач кафедри прикладної екології Харківської державної зооветеринарної академії (до 2001 р. - ХЗВІ)

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1959 - 1960 - працював на виробництві старшим зоотехніком колгоспу «Вітчизна» с. Іванівка
1960 - 1964 - головний зоотехнік колгоспу ім. Карла Маркса
1964 - 1965 - го­ловний зоотехнік і секретарем парткому колгоспу ім. Куйбишева Чигиринського району Черкаської області
1968 - 1970 - працював стажистом кафедри спецзоотехнії
1970 - 1971 - навчався в аспірантурі
1971 - 1975 - працював науковим співробітни­ком та завідувачем лабораторії дослідної станції м'ясного скотарства УСГА
1976 - 1994 - завідував Київською лабораторією НДІТЛіП УРСР
1995 - 1996 - академік-секретар Відділення тваринництва УААН
1995 - 1998 - директор Інституту тваринництва УААН
2000 - завідувач кафедри прикладної екології Харківської державної зооветеринарної академії (до 2001 р. - ХЗВІ)

Наукова діяльність: 

У 1973 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості та закономірності росту та розвитку бичків і телиць чорно-рябої породи в перші 15 місяців постнатального онтогенезу»
У 1993 р. в Інституті тваринництва УААН - док­торську дисертацію на тему: «Особливості формування м'ясної продук­тивності молодняку великої рогатої худоби і виробництва яловичини в екстремальних ситуаціях»
Значна частина досліджень стосувалася чор­нобильської тематики
Є засновником нового напряму в науці, що стосу­ється продуктивного функціонування тварин у несприятливих умовах середовища
Під його керівництвом виконано досліджен­ня, котрі є першими у світовій практиці з питань екологічної безпеки у тваринництві


Почесні звання, нагороди:: 

- 1993 - отримав звання доктор наук
- 2001 - присвоєно вчене звання професора
- 1995 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій
- За вагомий особистий внесок у розвиток науки і техніки у 1984 р. нагороджений Почесною грамотою Президії Південного відділення ВАСГНІЛ і у 1991 р. — Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (1998, 2001), Почесною грамотою Президії НААН (2006, 2011), у номінації «Монографії» на форумі «Освіта, наука, виробництво — шляхи інтеграції» (м. Харків, березень 2002 р.) за монографію «Формирование, прогнозирование и методы оценки качества мяс­ной продукции животных» нагороджений дипломом, у травні 2002 р. за особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у розв'язання науково-технічних та соціально-економічних проблем Харківської об­ласті О. М. Маменку було призначено іменну стипендію ім. О. Н. Соколовського з врученням диплому ХОДА; він нагороджений трьома медалями та почесним орденом ХЗВІ «За хист, завзятість, винахідли­вість, інтелект».Прізвище О. М. Маменка занесено до книги видатних людей «Хто є хто в Україні», «Імена України», нагороджений Почесною відзна­кою УААН (2006), медалями та орденом «За творчі здобутки» ІІІ, ІІ і І ступенів та присвоєно звання «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня (2007), знаком Пошани (2008), нагрудним знаком «За ваго­мий внесок у розвиток освіти» (2011), є почесним професором ХДЗВА (2006), Донського ДАУ (2011) та Брянської ДАА (2011), учасник лікві­дації наслідків аварії на ЧАЕС («А», 2-га категорія)


Публікації: 

- Опублікував більше 450 наукових праць, з них 32 монографії (книги, навчальні та методичні посібники), має 17 авторських винаходів, патентів (державних стандартів та норм технологічного проектування), 40 робіт опублікував за кордоном, з них 3 англійською мовою, виграв грант ЄС з екобезпеки, був науковим керівником бага­тьох державних науково-технічних програм