Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Макаренко Петро Миколайович

Макаренко Петро Миколайович

Дата народження: 09 липня 1949

Звання: член-кореспондент

Посада: завідувач кафедри економі­ки підприємства Полтавської державної аграрної академії

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1972 - 1973 - начальник планового відділу Межівського районного управління сільського господарства Дніпропетровської області
1973 - 2010 - трудова і наукова діяльність пов'язана з Дніпропетровським державним аграрним університетом, де працював спочатку старшим науковим співробітником, асистентом, доцентом, потім завідувачем кафедри
2004 - 2010 - проректор з наукової роботи
2010 - завідувач кафедри економі­ки підприємства Полтавської державної аграрної академії
1977 - 1978 - аспірант цільової аспірантури Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва

Наукова діяльність: 

У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення перспективного планування сільськогосподарських підприємств в умовах по­глиблення спеціалізації і міжгосподарської кооперації» в Харківському сільськогосподарському інституті ім. В. В. Докучаєва
У жовтні 1999 р. у Харківському державному економічному університеті захистив докторську дисертацію на тему: «Організація і еконо­мічний механізм адаптації аграрного господарювання до ринково-підприємницького середовища»
Наукова діяльність та публікації присвячено питанням економічної теорії і аграрної економіки
З 1991 р. обґрунтовувались і розроблялись концепту­альні засади ринкової моделі аграрної економіки, її організаційно-правових форм та механізмів регулювання. Запропоновано розроб­ки з проблеми адаптації підприємств аграрного сектору до ринково-підприємницького середовища та механізми дії в ньому ринку і держа­ви; окремі аспекти концептуальних засад теорії економічної діяльності держави в ринковій економіці; відносин власності і форм господарю­вання в ринкових умовах; закономірностей розвитку економічних систем, генезису ринкового господарювання, загострення його супер­ечностей та необхідності переходу до одержавленої моделі економіки ринкового типу
Поряд з науковою роботою плідно займається навчально-педагогічною діяльністю
Створив сучасні методичні матеріали для спеціаліс­тів та магістрів з економіки
Сформував сучасну наукову школу економістів-аграрників, виконує масштабну роботу з підготовки док­торів і кандидатів наук
Під його науковим консультуванням та керівництвом захистились відповідно 5 докторів та 85 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1997 - при­своєно вчене звання професора
- 2000 - доктор економічних наук за спеціальністю підприємництво, менеджмент та маркетинг
- 2007 - член-кореспондент УААН Відділення аграр­ної економіки і продовольства
- 2002 - присвоєно почесне звання заслужено­го працівника освіти України
- Нагороджено такими відзнаками: знаками «Відмінник освіти України» (2008) та знаком Пошани (2001).Дійсний член Академії економічних наук України (2004), Академії наук економічної кібернетики (2002), Академії наук вищої освіти Укра­їни (2006), Міжнародної академії економіки і екотехнологій (2007)


Публікації: 

- Опублікував понад 170 опублікованих праць, у тому числі 18 монографій
- Опублікував 10 навчальних посібників, із яких 7 мають гриф Міністерства освіти та науки або Міністерства аграрної політики та продовольства України
- Має до 30 рекомендацій, брошур, методичних розробок