Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Майдебура Володимир Iллiч

Майдебура Володимир Iллiч

Роки життя: 14 березня 1936  -  01 березня 2018

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1954 - 1955 - працював ветеринарним фельдшером колгоспу ім. Шевченка Тетіївського району Київської області
1963 - 1964 - головний агроном колгоспу «Заповіт Леніна» Джанкойського району
1964 - 1966 - секретар обласного комітету ЛКСМУ
1966 - 1969 - аспірант на кафедрі плодівництва Української сільськогосподарської академії
1969 - 1972 - старший науковий співробітник, завідувач лабораторії агрохімії і фізіології Кримської дослідної станції садівництва
1972 - 1976 - начальник управління науки Головплодвинпрому УРСР
1976 - 1978 - заступник директора
1978 - 1986 - директор Українського науково-дослідного інститу­ту садівництва та генеральний директор Науково-виробничого пло­дорозсадницького об'єднання
1978 - 2000 - завідувач відділу освоєння пісків та малопродуктивних земель Інституту садівництва УААН (м. Київ, смт Новосілки)
1993 - генеральний директор спільного акціонерного товариства «Укрсадінвест»,
2000 - головний науковий співробітник Інституту садівництва УААН

Наукова діяльність: 

У 1969 р. в Українській сільськогосподарській академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив мінеральних добрив на ріст і плодоношення яблуні в умовах Південного Полісся України»
у 1984 р. захистив у Плодоовочевому інституті (м. Мічурінськ) — докторську дисертацію на тему: «Основи підвищення продуктивності яблуні і груші в Криму»
Коло його наукових інтересів включає селекцію абрико­са і технологію вирощування плодових культур
За його участю роз­роблено прогресивні технології вирощування саджанців плодових та ягідних культур у теплицях і відкритому ґрунті, розроблено технологію окультурення пісків та малопродуктивних земель під сади і ягідники, вивчено особливості живлення плодових культур в умовах гідропоні­ки, розроблено методики вивчення продуктивності фотосинтезу на основі виносу елементів живлення, виведено досить зимостійкі форми абрикоса ранніх строків дозрівання, які щороку плодоносять в умовах Лісостепу і Південного Полісся, вивчено вплив насіннєвих та клонових підщеп на формування генеративних органів, плодів, їхню якість і зберігання у звичайних холодильниках та в регульованому газовому середовищі
Під його керівництвом розроблено методики і проведе­но широкі стаціонарні польові, вегетаційні та лабораторні досліджен­ня щодо використання малопродуктивних земель, непридатних під польові культури
Під його керівництвом закладено понад 15 тис. га садів
Під його керівництвом захищено 6 докторських та 51 кандидатську дисертацій
Установлено наукові зв'язки з ученими Болгарії, Німеччини, Росії, Молдови, Чехії, Туреччини, Югославії


Почесні звання, нагороди:: 

- 1988 - присвоєно вчене звання професора
- 1990 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення рослинництва
- Нагороджений двома медалями та Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР


Публікації: 

- Опублікував понад 230 наукових праць, у тому числі 4 книги, 7 монографій, має 9 авторських свідоцтв на винаходи