Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Лобас Микола Григорович

Лобас Микола Григорович

Дата народження: 08 березня 1951

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1968 - 1973 - навчався в Українській сільськогосподарській акаде­мії на економічному факультеті
1983 - закінчив ас­пірантуру при Українському НДІ економіки і організації сільського господарства ім. Шліхтера (м. Київ)
1991 - закінчив докторантуру при Всесоюзному НДІ економіки сільського господарства (м. Москва)
1979 - 1989 - працював на виробництві в сільськогоспо­дарських підприємствах, Міністерстві радгоспів УРСР, навчався в ас­пірантурі УкрНДІ економіки і організації сільського господарства ім. Шліхтера, працював у УкрНДІ землеробства, Київському обкомі КП України
1992 - 1997 - генеральний дирек­тор Науково-виробничого акціонерного товариства «Агроінком», директора Аграрного інституту, завідувача кафедри світових аграр­них технологій НАУ
1998 - 2007 - президент Міжнародного аграрно-промислового інвестиційного концерну «Агропромінвест- інтернешнл», голова ради Аграрної науково-виробничої компанії «Агропромтехіндустрія», директор Аграрного інституту

Наукова діяльність: 

У 1983 р. у Харківському сільськогосподарському інституті ім. В. В. Докучаєва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення пропорцій у міжгосподарських підприємствах»
у 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Інтенсифікація зернового господарства Україн­ської ССР в умовах становлення ринкових відносин» зі спеціальності 08.00.05 — економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство)
Науково-організаційна діяльність ученого ведеться в напрямі узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду, найбільш ефективних моделей функціонування сільськогосподарських підприємств, їхньої спеціалізації із застосуванням індустріальних, ґрунтозахисних, ресурсо-, енерго-, вологозберігаючих технологій, економічного меха­нізму господарювання з урахуванням адаптації до умов роботи в СОТ, розробки та удосконалення системи організаційно-економічних основ застосування нових технологій вирощування зернових та олійних куль­тур на основі новітніх зразків техніки
Під його керівництвом в Аграрному інституті розроблено й адаптовано для різних регіонів України ресурсо- і енергозберігаючі індустріальні технології вирощування основних сільськогосподарських культур, які дають змогу зменшити використання пального на одини­цю площі у 2—2,5 раза. Ці технології впроваджено в Київській, Пол­тавській, Чернігівській, Вінницькій, Одеській, Донецькій та інших областях на площі понад 250 тис. га
Водночас опрацьовано норматив­ні документи для створення моделей нових машинно-технологічних станцій та обґрунтовано стратегію і тактику технічної політики в Укра­їні й необхідність упровадження сучасного комплексу машин для ви­рощування зернових, технічних, ріпаку та кормових культур


Почесні звання, нагороди:: 

- Учасник ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС в 1986 р. (категорія 2)
- 1995 - обраний членом-кореспондентом УААН Відділення аграрної економіки і продовольства
- Є головним редактором та видавцем журналу «Агроінком», який засновано у 1997 р. та постановою ВАК України від 9.02.2000 р., № 2-02/2 віднесено до наукових фахових видань Укра­їни.У 2007 р
- Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у забезпечення формування і реалізацію аграрної політики, висвітлення актуальних проблем сільськогосподарського виробництва та високий професіоналізм


Публікації: 

- Опублікував понад 200 наукових працях, у тому числі 13 монографіях та підручнику, які сприяють підготовці кадрів і підвищенню ефективності реформованих аграрних підприємств