Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Лихочвор Володимир Володимирович

Лихочвор Володимир Володимирович

Дата народження: 30 липня 1953

Звання: член-кореспондент

Посада: завідувач кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1970 - 1975 - студент Львівського сільськогосподарського інституту
1975 - 1977 - головний агроном колгоспу «ім. Я. Галане» Бузького району, Львівської області
1977 - 1977 - молодший науковий співробітник Ровенської обласної державної сільськогосподарської дослідної станції
1977 - 1980 - головний агроном колгоспу «Зоря» Млинівського району, Ровенської області
1980 - 1982 - служба в армії, заступник командира роти
1982 - 1986 - завідуючий дослідним полем Львівського сільськогосподарського інституту
1986 - 1993 - асистент кафедри рослинництва і луківництва Львівського сільськогосподарського інституту
1993 - 2006 - доцент кафедри рослинництва і луківництва львівського державного аграрного університету
2006 - 2008 - професор кафедри рослинництва і луківництва Львівського державного аграрного університету
2008 - завідувач кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету

Наукова діяльність: 

Відомий вчений у галузі рослинництва, до сфери його наукових інтересів належать проблеми розроблення та удосконалення інтенсивних технологій вирощування основних польових культур України (зернові, олійні культури, картопля, цукровий буряк)
Приймав активну участь у розробленні біологізованих технологій для одержання екологічно чистої, безпечної продукції, технологій вирощування лікарських рослин, біоенергетичної сировини
Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації та дві подано до захисту
Результати своєї наукової роботи використовує у навчальному процесі в ході викладання дисциплін, а саме: «Рослинництво», «Системи сучасних інтенсивних технологій», «Еколого-біологічне рослинництво», «Управління якістю продукції», «Лікарські рослини», «Сільськогосподарське дорадництво, інформаційно-консультаційне забезпечення в АПК»
З даних курсів читає лекції, проводить семінарські і практичні заняття, здійснює керівництво курсовим проектуванням


Почесні звання, нагороди:: 

- Член-кореспондент НААН


Публікації: 

- Автор 414 наукових праць, серед яких 6 монографій та 11 навчальних посібників