Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Куцан Олександр Тихонович

Куцан Олександр Тихонович

Дата народження: 12 жовтня 1959

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1981 - 1983 - головний ветеринарний лікар колгоспу
1983 - 1984 - завідувач дільничною ветеринарною лікарнею, асистент кафедри терапії і клінічної діагностики Білоцер­ківського сільськогосподарського інституту
1984 - 1987 - аспірант Українського науково-дослідного інституту експеримен­тальної і клінічної ветеринарної медицини
1988 - 1990 - молодший науковий співробітник
1990 - 1992 - науковий співробітник цього закладу
1992 - 1994 - старший науковий співробітник
1994 - 1997 - завідувач сектору
1997 - 2002 - провідний науковий співробітник
2002 - 2005 - завідувач лабораторії токсикологічного моніторингу
2005 - 2009 - заступник директора з наукової роботи ІЕКВМ УААН

Наукова діяльність: 

У 1992 р. пройшов стажування з питань агробізнесу та в 1994 р. — з ветеринарної фармакології і токсикології в Науково-дослідному інсти­туті ветеринарної медицини Університету штату Айова (США)
У 1988 р. у Грузинському зоотехнічно-ветеринарному учбово-дослідному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Резорбтивно-токсичні властивості трефлану» за спеціальністю ветеринарна фармакологія і токсикологія
У 2005 р. в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини захистив докторську дисертацію на тему: «Експериментально- теоретичне обґрунтування та розробка токсико-гігієнічних регламен­тів піретроїдних пестицидів і їх комбінацій з фосфорорганічними спо­луками в кормах для тварин» за спеціальністю ветеринарна фармако­логія і токсикологія
Основні напрями досліджень О.Т. Куцана пов'язані з ветеринарною фармакологією і токсикологією, екологією, якістю і безпекою кормів та продуктів тваринного походження
Ним уперше розроблено МДР двокомпонентних пестицидів у кормах, вивчено гостру і хронічну ток­сичність, особливості їхньої кумуляції та побічної дії. Удосконалено низку методик щодо визначення залишкових кількостей пестицидів у продуктах тваринництва з метою контролю за їхньою безпечністю
1988 - 1997 - брав активну участь у розробці наукової тематики з імунорадіотоксикології тварин, яка була основним розділом Державної наукової програми з ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС
Є керівником підпрограми 2 «Науково-методичне забезпечення систем моніторингу, методів контролю і ветеринарно-санітарних заходів щодо якості та безпеки продукції тваринництва», яка входить до складу програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України на 2011—2015 рр. № 32 «Наукове за­безпечення епізоотичного благополуччя, біологічної безпеки, здоров'я тварин і ветеринарно-санітарної якості продукції тваринництва» («Біологічна безпека і здоров'я тварин»)
Підготував 4 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 2009 - присвоєно вчене звання професора зі спеціальності ветеринарна фармакологія і токсикологія
- 2007 - обрано членом-кореспондентом УААН за напрямом ветеринарна медицина
- 2007 - 2009 - був членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 16.00.04 — ветеринарна фармакологія та токсикологія і 16.00.11 — паразитологія, гельмінтологія при ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
- 2010 - заступник голови цієї самої спеціалізованої вченої ради
- 2004 - 2009 - був членом екзаменаційних комісій зі вступу до аспіран­тури та кандидатських іспитів в ННЦ «ІЕКВМ»
- 2009 - голова комісії з прийому до аспірантури
- Є членом фармакологічної комісії Державного комітету ветеринарної медицини з фармпрепаратів (з 2005 р. і донині) та членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України (з 2006 р. і донині)
- Є членом експертної ради з фундаментальних досліджень державної наукової тематики з проблем фармакології і токсикології Національної академії наук України, членом редакційної колегії науково-тематичного збірника «Вісник Луганського агроуніверситету» (з 2006 р. і донині) та заступником головного редактора науково-тематичного збірника «Ветеринарна медицина» (з 2008 р. і донині), організатором науково-практичних конференцій з ветеринарної медицини
- Нагороджувався грамотами Держав­ного комітету ветеринарної медицини України (2002, 2008), Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2007), Почесною грамотою УААН (2008), знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» III ступеня (2008), відзнакою Державного комітету ветеринарної меди­цини України «За заслуги в розвитку ветеринарної медицини України» (2009), Почесною відзнакою УААН (2009), грамотою Державного де­партаменту інтелектуальної власності МОН України із врученням на­грудного знака «Творець» (2010)


Публікації: 

- Опублікував 206 наукових праць, 2 монографії, отримав 25 авторських свідоцтв та патентів, 44 науково-методичні праці затверджено як методичні вказівки для використання в практичних умовах та під час навчання студентів і лікарів ветеринарної медицини — ток­сикологів