Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Красніченко Олександр Леонідович

Красніченко Олександр Леонідович

Дата народження: 07 жовтня 1938

Звання: член-кореспондент

Посада: директор НВО «Селта» ННЦ «ІМЕСГ» НААН (м. Сімферополь)

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1956 - 1961 - закінчив Ростовський-на-Дону інститут сільськогосподарського машинобудування за фахом інженер-механік
1960 - 1965 - закінчив Таганрозький радіотехнічний інститут за фахом радіоінженер
1961 - 1969 - працював інженером, старшим інженером, п/с 20, м. Ростов-на-Дону
1969 - 1973 - доцент кафедри конструювання і виробництва сільгоспмашин для тваринницьких господарств
1973 - 1980 - завідувач кафедри автоматизації сільгоспвиробництва у Ростовському-на-Дону інституті сільськогосподарського машино­будування
1980 - 1987 - заступник директора з наукової роботи Центрального науково-дослідного і проектно-технологічного інститу­ту механізації та електрифікації тваринництва Південної зони СРСР (м. Запоріжжя)
1987 - 1991 - директор Південного відді­лення Українського науково-дослідного інституту механізації та елек­трифікації сільського господарства (смт Якимівка Запорізької облас­ті)
1991 - 1995 - директор науково-виробничого центру м'ясного птахівництва (м. Сімферополь)
1995 - 1998 - віце-прем'єр з пи­тань агропромислового комплексу Уряду АР Крим, заступник голови з питань АПК РМ АР Крим
1998 - директор НВО «Селта» ННЦ «ІМЕСГ» НААН (м. Сімферополь)

Наукова діяльність: 

У 1971 р. в Куйбишевському політехнічному інституті О.Л. Красніченко захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження позиційного зупинника поступально-рухомих виконавчих органів у верстатах з програмним управлінням»
У 1990 р. в НДІ «Армсільгоспмеханізація» (м. Єреван), захистив докторську дисертацію на тему «Інтенсифікація виробництва яєць як біологічної системи»
Коло наукових інтересів ученого включає управління біотехнічними системами у тваринництві, автоматизовані системи управління технологічними процесами птахофабрик, механізацію та автоматизацію селек­ційних процесів у рослинництві і тваринництв
Перебуваючи на посаді директора НВЦ м'ясного птахівництва (1991—1995), О. Л. Красніченко керував розробкою та реалізацією НТП «Птахівництво», упровадженням у виробництво створених у центрі методів, алгоритмів та схем пристроїв для управління біотехнічним процесом виробництва яєць, передових тех­нологій виробництва м'яса, а також ліній і кросів м'ясних курей. Під його керівництвом розроблено комплекс технічних засобів систем контролю та управління мікрокліматом у пташниках на базі мікро-ЕОМ
За його безпосередньою участю як директора науково-виробничого об'єднання «Селта» ННЦ «ІМЕСГ» НААН розроблено заходи щодо поліпшення забезпечення наукових установ НААН засобами механізації селекції та основні напрямки вдосконалення виробництва селекційної техніки в Україні
Під його керівництвом було виконано дослідження робочих органів, розроблено та поставлено на виробництво новітні селекційно-технічні засоби для передпосівного обробітку ґрун­ту, сівби та післязбирального обробітку врожаю
Розроблена селекційна техніка і обладнання забезпечують механізацію основних технологічних операцій на всіх етапах селекційно-насінницьких робіт
Під керівництвом вченого захищено 5 кандидатських дисертацій


Почесні звання, нагороди:: 

- 1974 - присвоєно вчене звання доцента
- 1995 - обрано членом-кореспондентом УААН зі спеціальності механізація сільськогосподарського виробництва
- Академік Кримської академії наук (1994) та Між­народної академії інформатизації (1995), член Спілки промисловців і підприємців України, член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій при Національному науковому центрі «Інститут механізації та елек­трифікації сільського господарства» НААН і Таврійському державному агротехнологічному університеті
- 2001 - обраний віце-президентом Українського відділення Міжнародної асоціації з механізації польових дослідів (ІАМРЕ)
- 2008 - присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України
- 2009 - Міжнародною організацією «Асамблея ділових кіл» відзначений званням кращого керівника року


Публікації: 

- Автор 125 наукових праць, у тому числі 30 авторських свідоцтв і патентів на винаходи