Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Кравчук Володимир Іванович

Кравчук Володимир Іванович

Дата народження: 21 липня 1951

Звання: член-кореспондент

Посада: директор Україн­ського науково-дослідного інституту прогнозування та випробуван­ня техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорілого

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1975 - 1985 - старший інженер, головний інженер, началь­ник відділу, заступник директора «Укрдосліднасінтресту» Головного управління сільськогосподарської науки МСГ УРСР
1985 - 1989 - заступник директора дослідного господарства «Терезине» Білоцер­ківського району
1989 - 1994 - голова правління колективного сільськогосподарського підприємства «Вільнотарасівське» Білоцер­ківського району
1994 - 1998 - заступник голови Ко­мітету ВР України з питань АПК, земельних ресурсів та соціального розвитку села, народний депутат України
1995 - 2002 - заступник міністра машинобудування, ВПК і конверсії (Мінпромполітики), директор Державного департаменту тракторного і сільськогосподар­ського машинобудування
2002 - 2007 - заступник начальника Управління координації здійснення аграрної політики, завідувача сектору з питань розвитку технічної політики в аграрній сфері, соціальної інфраструктури та підприємництва у сіль­ській місцевості Секретаріату Кабінету Міністрів України
2007 - директор Україн­ського науково-дослідного інституту прогнозування та випробуван­ня техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорілого

Наукова діяльність: 

Кандидатську дисертацію на тему: «Обоснование процесса отде­ления оберток и стержневой массы початков кукурузы повышенной влажности на решётных молотковых дробилках» захистив у 1992 р. в Інституті механізації та електрифікації сільського господарства УААН
Докторську дисертацію на тему: «Адаптація сільськогосподарських машин в системах керованих технологій землеробства» — у 2005 р. в Національному аграрному університеті
Під керівництвом та за безпосередньою участю В. І. Кравчука проведено випробування понад 2 тис. машин, розроблено і впроваджено у виробництво понад 150 зразків нової техніки і обладнання, які ви­значено Національною програмою виробництва технологічних комп­лексів машин і обладнання для сільського господарства, харчової та переробної промисловості
Зробив у роз­виток вітчизняного комбайнобудування, оскільки виконував важливі наукові дослідження та конструкторські розробки безпосередньо для виробництва цієї техніки, зокрема комплексу машин для збирання кормових коренеплодів (на КП «Дніпропетровський комбайновий за­вод»)


Почесні звання, нагороди:: 

- 2001 - присвоєно вчене звання професора
- 2007 - обрано членом-кореспондентом УААН зі спеціальності механізація та електрифікація
- За розробку і впровадження яких йому присвоєно звання лауре­ата Державної премії України в галузі науки і техніки (1992); вітчизня­них зернозбиральних комбайнів (на ВАТ «Херсонський комбайновий завод» та концерн «Лан»), за розробку і впровадження яких йому вдру­ге присвоєно звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).Учений веде активну роботу в наукових та громадських організаціях України і зарубіжних країн (Росія, Білорусь, Казахстан, Польща)
- Головний редактор науково-виробничого журналу «Техніка і технології АПК» та збірника наукових праць УкрНДІПВТ ім. Леоніда Погорілого «Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України»
- Член спеціалізова­ної вченої ради із захисту докторських (кандидатських) дисертацій при НУБіП України; віце-президент Української асоціації аграрних інже­нерів; член ревізійної комісії Аграрного союзу України; почесний про­фесор Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка


Публікації: 

- Автор близько 300 наукових праць і винаходів