Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Коцюмбас Ігор Ярославович

Коцюмбас Ігор Ярославович

Дата народження: 10 травня 1953

Звання: член-кореспондент

Посада: директор ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1975 - 1981 - старший інженер Львівського відділення Інституту біохімії імені О. Палладіна
1981 - 1985 - аспірант Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР (за­очна форма навчання) та одночасно працював старшим лаборантом ла­бораторії комбікормів цього закладу
1985 - 1987 - молодший науковий співробітник
1987 - молодший науковий співробіт­ник у Західно-Українській зональній науково-контрольній лабораторії
1989 - науковий співробіт­ник
1989 - вчений секретар
1991 - заступник директора по науці Державно­го науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кор­мових добавок
2004 - директор ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок

Наукова діяльність: 

У 1985 р. у Львівському зооветеринарному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Показатели обмена хромопротеидов и углеводов в организме бычков при использовании кормов из многолетнего алкалоидного люпина»
У 2001 р. в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН захистив докторську дисертацію на тему: «Система токсикологічного контролю засобів за­хисту тварин та кормових добавок»
Його наукова діяльність стосується розробки альтернативних методів токсикологічного контролю ветеринарних препаратів з використанням тест-систем
Ним уперше запропоновано науково об­ґрунтовану систему токсикологічного контролю засобів захисту тварин та кормових добавок, яка включає вивчення гострої і хронічної ток­сичності, кумуляції, побічної дії, віддалених наслідків
Модифіковано та адаптовано низку методик і методів установлення токсикологічних параметрів, зокрема мутагенності, нешкідливості, фармакокінетики та фармакодинаміки у хронічних дослідах
Науково обґрунтував загальні принципи, порядок і вимоги до ви­значення нешкідливості та розроблено нормативний документ (Національний стандарт), який регламентує основні положення визначен­ня нешкідливості ветеринарних препаратів
Провів порівняння методів токсикологічного контролю різних видів кормів та кормових добавок на лабораторних тваринах, рибах гуппі, інфузоріях, визна­чено позитивні та негативні сторони кожного методу
Наукову діяльність поєднує з педагогічною — є професором кафедри екології і біології Львівського національного аграрного університету, де веде лекційний курс з дисципліни токсикологія і радіоекологія в Інституті післядипломного навчання; професором кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Є розробником 13 ДСТУ та 25 СОУ
Підготував 2 докторів та 8 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 2002 - присвоєно звання доктор наук
- 2005 - присвоє­но вчене звання професора
- 2007 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії
- Є членом Європейської асоціації фар­макологів та токсикологів
- За вагомий особистий внесок у розвиток ветеринарної медицини, високу професійну майстерність у 2003 р. І. Я. Коцюмбас нагородже­ний трудовою відзнакою МАП України — знаком Пошани, у 2008 р. — знаком МАП України «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступе­ня та Почесною грамотою Президії УААН
- 2009 - отримав почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України


Публікації: 

- Опублікував понад 330 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 9 навчально-методичних посібників, 17 методич­них рекомендацій, має 17 патентів на винаходи, з них 3 міжнародних