Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Кирилів Ярослав Іванович

Кирилів Ярослав Іванович

Дата народження: 26 серпня 1953

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1970 - 1975 - навчався у Львівському зооветеринарному інституті за фахом зоотехнія
1975 - 1977 - завідувачем зоолабораторії Бориславської птахофабрики Дрогобицького району Львівської об­ласті
1977 - 1984 - аспірант за спеціальністю біо­хімія Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин (м. Львів)
1984 - 1994 - старший науковий співробітни­к
1994 - 1998 - провідний науковий співробітник, потім завідувач лабораторії фізіолого-біохімічних основ живлення птиці Інституту фізіології і біохімії тварин УААН (м. Львів)
1998 - проректор з наукової роботи Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького

Наукова діяльність: 

У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Вплив сульфату натрію на обмінні процеси в організмі каченят-бройлерів» і був призначений на посаду молодшого наукового співробітника
У 1994 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Роль сполук кремнію в живленні птиці»
Основними напрямами наукової роботи є експериментальний по­шук шляхів підвищення ефективності використання поживних та біологічно активних речовин з рослинних кормів. З цією метою було проведено серію досліджень з використання екзогенних ферментних препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва. За результатами цих досліджень опубліковано низку статей у зарубіжних та вітчизня­них журналах. На даному етапі ведуться дослідження спільно з Краків­ським аграрним університетом (Польща) з виведення м'ясо-вовнового типу овець
Одним із напрямів досліджень є вивчення ефективності використання альтернативних джерел енергії та природних субстратів (цеоліт, алуніт, перліт) з метою отримання екологічно чистої продукції, підвищення збереження молодняку та продуктивності тварин і птиці
Під його керівни­цтвом захищено 10 кандидатських та 1 докторську ди­сертації, здійснює консультаційну роботу 2 докторантів і керівництво 3 аспірантами та 2 здобувачами
Бере активну участь у впровадженні закінчених наукових розробок у виробництво
Постійний учасник обласних і районних семінарів


Почесні звання, нагороди:: 

- Нагороджувався грамотами студентсько­го наукового товариства за кращі наукові доповіді
- 1983 - брав участь у конкурсі на кращу наукову розробку серед молодих учених України і в резуль­таті став лауреатом Премії ЦК ЛКСМУ «За кращу наукову розробку»
- 2001 - присвоєно вчене звання професора
- 2005 - обраний дійсним членом Академії наук вищої освіти України
- 2007 - член-кореспондент УААН за спеціальністю фізіологія, біохімія
- Є членом експертної ради ВАК України з ветеринарних і сільськогосподарських наук, заступник головного редактора журна­лів «Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького» та «Сільський господар»
- Неодноразово нагороджувався грамотами та подяками Української академії аграрних наук, Міністерства аграрної політики України, голови Львівської обласної державної адміністрації


Публікації: 

- Обублікував 317 наукових статтей, у тому числі 17 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 6 монографій та посібників, рекомендованих Міністерством аграрної політики та продовольства України, Національною академією аграр­них наук України, Міністерством освіти, науки, молоді та спорту Укра­їни для використання в навчальному процесі й науковій роботі