Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Карташов Микола Іванович

Карташов Микола Іванович

Роки життя: 25 січня 1938  -  15 вересня 2016

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1968 - 1971 - аспірант Харківського зооветеринарного інституту
1971 - 1982 - асистент кафедри та доцент
1982 - 1989 - проректор з навчальної роботи
1989 - 2001 - ректор Харківського зооветеринарного інституту
1996 - очолює кафедру клінічної діагностики та клінічної біохімії

Наукова діяльність: 

У 1971 р. у Харківському зооветеринарному інституті захистив кан­дидатську дисертацію на тему: «Процессы регенерации макроэргов в клетках и субклеточных структурах тканей у мясных цыплят специализированных линий и гибридов»
Основним напрямом наукових досліджень є вивчення вуглеводно-фосфорного та енергетичного обміну на клітинному та субклітин­ному рівнях у сільськогосподарської птиці, біохімічна оцінка якості кормів та динаміка метаболізму у процесі філогенезу жуйних тварин
Дослідження щодо загального уявлення про біологічну суть гетеро­зису показали доцільність використання у раціонах курей синтезо­ваного за вітчизняною технологією препарату вітаміну А, що дало змогу зменшити витрати на імпорт цього вітаміну
Вивчаючи зміни в організмі курей, які відбуваються за обмеження годівлі птиці в окремі періоди її вирощування, він довів, що такі підходи дають можливість заощаджувати корми і позитивно впливати на подальшу продуктив­ність курей та ін.Виконуються дослідження з розробки нових технологій діагности­ки найбільш поширених внутрішніх незаразних хвороб тварин різних видів. За даними визначення біохімічних критеріїв стану біополімерів сполучної тканини висвітлено роль і місце її при хворобах печінки, ни­рок, серця, легень та опорно-рухового апарату. Це є новим напрямком наукових досліджень у ветеринарній медицині та дає змогу удоскона­лити методи діагностики внутрішніх хвороб тварин, покращити ефек­тивність лікувальних заходів
Продовжувач наукової школи кафедри біохімії, заснованої професорами О.С. Савронь, Г. І. Кисильовим, О. В. Чечоткіним та В. І. Воронянським, яка внесла істотний вклад у вивчен­ня процесів біосинтезу білків, генерації енергії та обміну мінеральних речовин у сільськогосподарських тварин
Під науковим керівництвом М. І. Карташова підготовлено 3 кандидатів наук
Співпрацює з Вроцлавською і Варшавською сільськогосподарськими академіями (Польща); вільним Університетом у Берліні; Інститутом захисту здоров'я населення і ветеринарної ме­дицини (Німеччина); Інноваційним і практичним науковим центром Park Wend


Почесні звання, нагороди:: 

- 1991 - присвоєно вчене звання професора
- 1995 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії
- Нагороджений медаллю, Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Харківської обласної держав­ної адміністрації


Публікації: 

- Опублікував 120 наукових праць, у тому числі 2 монографії, 3 підручники, 7 патентів на винаходи