Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Ківер Володимир Хомич

Ківер Володимир Хомич

Дата народження: 01 жовтня 1937

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1960 - 1969 - працював головним агрономом колгоспу, старшим агрономом, головним агрономом, заступником начальника районного управління сільського господарства
1969 - 1980 - старший науковий співробітник, завідувач відділу, заступник директора з наукової роботи Молдавського науково-дослідного інституту зрошуваного землероб­ства та овочівництва (м. Тирасполь)
1980 - 1999 - заступ­ник директора з наукової роботи, завідувач відділу Інституту зернового господарства УААН (м. Дніпропетровськ)
1999 - директор ТОВ «Гібрид» (м. Дніпропетровськ)
2003 - професор кафедри зем­леробства Дніпропетровського державного агроуніверситету

Наукова діяльність: 

У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Способи внесення мінеральних добрив та передпосівний обробіток ґрунту під зрошувану кукурудзу» (м. Одеса)
у 1982 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Наукові основи формування врожаю сільськогосподарських культур та зміни родючості ґрунтів при мінімалізації їх обробітку на зрошуваних землях півдня України і Молдови» (м. Кишинів)
Коло наукових інтересів В.Х. Ківера включає мінімалізацію обро­бітку ґрунту на зрошуваних землях, програмування врожаїв сільськогосподарських культур, енергозберігаючі технології вирощування ку­курудзи на кормові, продовольчі цілі та насіння
За участю вченого обґрунтовано теоретичну можливість мінімалізації обробітку ґрунту на зрошуваних землях півдня України і Молдови
Під керівництвом В. Х. Ківера захищено 2 докторські та 11 кандидатських дисертацій
Підтримує міжнародні зв'язки з Інститутом механіза­ції та техніки поливу (м. Коломна, Росія), Агрофізичним інститутом (м. Санкт-Петербург), Інститутом кукурудзи (м. Земун Поле, Юго­славія)


Почесні звання, нагороди:: 

- 1976 - присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника
- 1989 - присвоєно вчене звання професора
- 1990 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення науко­вого забезпечення трансферу інновацій зі спеціальності рослинництво і кормовиробництво
- Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1976) та медаллю


Публікації: 

- Опублікував близько 200 наукових праць