Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Іонов Ігор Анатолійович

Іонов Ігор Анатолійович

Дата народження: 01 листопада 1957

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1980 - 2005 - працював в Інституті птахівництва УААН (почав роботу старшим лаборантом, закінчив на посаді заступника директора інституту з наукової роботи)
2005 - 2010 - декан природничого факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди і за сумісництвом - головний науковий співробітником лабораторії фізіології тварин Інституту тваринництва УААН
2010 - головний науковий співробітник лабораторії якості кормів та продукції тваринного походження Інституту тваринництва НААН, з грудня цього ж року – завідувач відділу живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва
2011 - директор Інституту тваринництва НААН

Наукова діяльність: 

У 1988 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
У 1998 р. захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук
Основними напрямами наукової діяльності є вивчення особливостей фізіологічних та біохімічних процесів в організмі тварин і птиці, процесів засвоєння вітамінів та мікроелементів, розроблення нових методів аналізу вітамінів і біологічно активних речовин
Розробив систему експрес-методів аналізу жиророзчинних вітамінів у кормах та продукції птахівництва і тваринництва, за яку у 1990 році він нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР
Вивчив симптоми, закономірності й особливості розвитку А-, Е-, Д- і К-гіпо- та гіпервітамінозів у курей та засоби їх корекції, вітамінний та мікроелементний склад різноманітних кормових засобів, що входять до складу комбікормів для сільськорозробив стандарти на методи визначення тяжких металів у продуктах вівчарства та бджільництва, Норми годівлі птиці, свиней та крупної рогатої худоби, які є основним нормативним документом держави з питань годівлі тварин та птиці; за його участі видана інформаційна база даних хімічного складу кормів України для організації обґрунтованої годівлі сільськогосподарських тварингосподарської птиці і тварин
Підготував трьох кандидатів наук
Активну наукову діяльність з успіхом поєднує з педагогічною діяльністю на кафедрі анатомії і фізіології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, викладає курс «Вікова фізіологія», «Біохімія», «Молекулярна біологія»
Під його керівництвом підготовлено 12 магістерських та дипломних робіт


Почесні звання, нагороди:: 

- 1992 - присуджено вчене звання старшого наукового співробітника за фахом «Біохімія»
- 2005 - отримав вчене звання професора
- Є головою ТК 158 "Тваринництво: технології, племінні справа і відтворення", керівником програм з контролю якості молока CRV (Нідерланди) та Valakta (Канада); керівником державної служби стандартних зразків кормів та молока (Держпоживстандарт України): керівником програми міжлабораторних порівняльних досліджень з якості кормів та сирого молока (ННЦ «Інститут метрології»)
- Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій - при Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна за спеціальностями «фізіологія людини і тварин» (03.00.13) і «біохімія» (03.00.04) та за спеціальністю «технологія виробництва продуктів тваринництва» (06.02.04) і розведення та селекція тварин (06.02.01) при Інституті тваринництва НААН
- 1999 - 2007 - обирався президентом Українського відділення Всесвітньої наукової асоціації з птахівництва (ВНАП), її активним учасником з моменту заснування у 1991 році
- 2012 - знову обраний президентом Українського відділення ВНАП і є активним організатором всіх наукових міжнародних конференцій із проблем птахівництва (13 конференцій)
- 2013 - член-кореспондент НААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії
- Нагороджений Почесною грамотою Президії НААН, Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації та обласного управління сільського господарства
- За цикл наукових досліджень в галузі годівлі та вітамінного живлення птиці нагороджений медаллю Степана Гжицького


Публікації: 

- Опублікував 270 наукових праць (понад 50 – в зарубіжних виданнях), 20 книг з проблем фізіології та біохімії вітамінного живлення людини і тварин, один навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
- Автор 10 методичних рекомендацій, 10 авторських свідоцтв на винаходи та 4 деклараційних патентів України