Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Ільчук Микола Максимович

Ільчук Микола Максимович

Дата народження: 27 лютого 1954

Звання: член-кореспондент

Посада: завідувач кафедри організації агробізнесу НУБіП України

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1969 - 1972 - навчався у Шепетівському технікумі бухгалтерського обліку
1981 - закінчив економічний факультет Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії за спеціальністю економіка і організація сільськогосподарського ви­робництва, за фахом економіст-організатор сільськогосподарського виробництва
1981 - асистент кафедри організації сільськогосподарського виробництва Української сільськогосподарської академії
1998 - перший заступник начальника управлін­ня сільського господарства Київської обласної адміністрації
2001 - 2005 - директор Науково-дослідного інституту економіки і менеджменту агропромислового виробництва Навчально-наукового інституту бізнесу НАУ

Наукова діяльність: 

У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Організація і ефективність виробництва молока» за спеціальністю економіка, організація і управління підприємствами
У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Економічні напрямки ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу України» у ННЦ «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю економіка сільського господарства і АПК
Його основні теоретичні і практичні розробки присвячені ефективному функціонуванню агропромислового підкомплексу
Особливістю досліджень ученого є широке використання економічних законів ринкової економіки, прогноз роз­витку ринків сільськогосподарської продукції, адаптація вітчизняних товаровиробників до європейських вимог
Бере активну участь у розробці державних програм економічного розвитку країни, зокрема був виконавцем державної програми інвестиційного проекту із залучення іноземних інвестицій щодо придбання технічних засобів і обладнання для заготівлі, зберігання і транспортування молока
Основним напрямом наукової діяльності М. М. Ільчука є ефективне функціонування молокопродуктового підкомплексу в Україні, розви­ток та адаптація продовольчих ринків України до вимог СОТ, організа­ція ефективного агробізнесу
Підготував 8 кандидатів наук, завершується докторська дисертація, де він є науковим консультантом


Почесні звання, нагороди:: 

- 2005 - присвоєно вчене звання професора кафедри організації агробізнесу
- Є членом редколегії журналу «Аграрна освіта і наука» та Наукового вісни­ка НУБіП України, членом вченої ради НУБіП України, керівником магістерської програми наукового спрямування щодо прогнозування підприємницької діяльності в АПК та двох магістерських програм виробничого спрямування
- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН зі спеціальності економіка і організація агропромислового виробництва
- Нагороджений знаком «Відмінник освіти» (2002), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), знаком Пошани (2008)


Публікації: 

- Опублікував 167 наукових праць, з яких 13 монографій (з них 4 одноосібні), 3 підручники, 31 навчальний посібник, 4 рекомен­дації, що прийняті Міністерством аграрної політики до впровадження у виробництво, 75 наукових статей і 14 навчально-методичних розробок