Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Захаренко Микола Олександрович

Захаренко Микола Олександрович

Дата народження: 18 квітня 1953

Звання: член-кореспондент

Посада: завідувач кафедри гігієни тварин ім. А. К. Скороходька Національного університету біоресурсів і природокористування Украї­ни

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1975 - 1977 - стажист-дослідник
1977 - 1980 - аспірант кафедри біохімії Української сільськогосподарської академії
1980 - 1986 - асистент
1986 - 1988 - доцент
1988 - 1991 - докторант кафедри біохімії і біотехнології УДАУ
1994 - професор кафедри біохімії і біотехнології
1997 - 2001; 2010 - завідувач кафедри гігієни тварин ім. А. К. Скороходька Національного університету біоресурсів і природокористування Украї­ни
1997 - декан зооінженерного факультету
2001 - директор Навчально-наукового інституту тва­ринництва і водних біоресурсів Національного аграрного університету
1996 - 1997 - в.о. академіка- секретаря Відділення загальної біології УААН за сумісництвом

Наукова діяльність: 

У 1981 р. захистив дисертацію на тему: «Вплив різних концентрацій вуглекислоти на обмін речовин в організмі коропа» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук/
У 1993 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Механізми порушень обміну речовин та способи їх корекції у новонароджених те­лят» із спеціальності біохімія
Підготував 2 докторів та 8 кандидатів наук, є консультантом 2 здобувачів наукового ступеня доктора наук, керівником 4 аспірантів
Голова спеціалізованої вченої ради та член низки інших рад із захисту докторських дисертацій
1997 - 2008 - очо­лював НМК із напряму технологія виробництва і переробки продукції тваринництва при Міністерстві освіти і науки України
За його участю розроблено 8 державних стандартів підготовки фахівців ОКР бакалавр, спеціаліст та магістр із напрямів ТВППТ та водні біоресурси і підготовлено значну кількість фахівців тваринництва та ветеринарної медицини
Активно працює над розв'язанням цілої низки науково-практичних проблем створення та використання нового покоління біологічно активних речовин — стимуляторів продуктивності тварин
Під його керівництвом вивчаються молекулярні механізми адаптації тварин до екстремальних факторів зовнішнього середовища, прово­дяться широкопланові дослідження процесів біоферментації при пере­робці відходів тваринницьких об'єктів з метою зменшення їхнього не­гативного впливу на довкілля
До наукових здобутків професора М.О. Захаренка слід також відне­сти і розробку нових наукових рішень щодо використання методів хі­мічного мутагенезу при вдосконаленні різних штамів мікроорганізмів, застосування їх в сучасних біотехнологіях


Почесні звання, нагороди:: 

- 1994 - присвоєно вчене звання професора
- 2007 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії
- Є членом редакційних колегій цілої низки наукових видань, входив до складу спеціальної комісії ДАК України з харчової, легкої промисловості та сільського господарства
- Присвоєно почесне звання заслуженого працівника освіти України та нагороджено Грамо­тою Верховної Ради України


Публікації: 

- Опублікував понад 260 наукових праць
- Має понад 30 патентів на винаходи, опублікував 2 підручники, 9 навчальних посібників, 2 практикуми, 2 словники та 7 науково-практичних рекомендацій