Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Загоруйко Віктор Опанасович

Загоруйко Віктор Опанасович

Дата народження: 23 квітня 1951

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1978 - 1991 - аспі­рант, молодший, старший науковий співробітник, докторант Інституту винограду і вина «Магарач» УААН
1991 - 2001 - завідувач відділу технології виноробства
2001 - за­ступник директора з наукової роботи по виноробству Національного інституту винограду і вина «Магарач»

Наукова діяльність: 

Кандидатську дисертацію захистив у 1982 р. на тему: «Розробка та впровадження технології освітлення виноградного сусла й обробки виноматеріалів колоїдним розчином двооксиду кремнію»
У 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Створення препаратів двооксиду кремнію і розробка технології їхнього використання у виробництві вин, соків і напоїв»
Є відомим ученим, діяльність якого присвячена питанням: наукового забезпечення інноваційного розвитку виноградно-виноробної галузі АПК України на основі раціонального використан­ня сировинних, енергетичних та матеріальних ресурсів; розробки та впровадження нових екологічно чистих технологій виробництва вин, соків і напоїв; оновлення технологій усіх типів винопродукції з ураху­ванням змінення екологічної ситуації та сортового складу винограду
Під його керівництвом розвивається напрям досліджень, пов'язаних з освітленням вихідної сировини й стабілізацією соків і вин шляхом використання чистих природних матеріалів та методів седиментації й флотації, а також гігієнічною та біологічною цінністю виноградних вин
Принципово нові напрямки досліджень присвячені застосуванню ДНК, мікрохвильових та нанотехнологій
Ним створено нові вітчизняні препарати: діоксид кремнію — продукт АК, який перевершує за своїми якостями зарубіжні аналоги; желатин для виноробства; препарати рослинного походження та вітчизняне технологічне обладнання
Розроблено потокові безперервні техноло­гії інтенсивного виробництва соків, вин і пива; створено оригінальні технології виробництва яблучного соку для дитячого харчування, безалкогольних напоїв із тривалим терміном зберігання, високоякісної продукції із вторинної сировини виноробства
Є провідним вченим з питань стандартизації, співавтор осно­вного Закону України «Про виноград та виноградне вино»
Під його керівництвом як голови підкомітету «Виноробна продукція» Техніч­ного комітету ТК-23 розроблено й уведено в дію 96 ДСТУ, 7 СОУ і 37 керівних документів і технологічних інструкцій, розробляється тех­нічний регламент «Виноград для промислового перероблення»
Підготував 4 докторів, 5 кандидатів технічних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1995 - присвоєно вчене звання професора
- 2002 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення зберігання і пе­реробки сільськогосподарської сировини та якості харчової продукції
- 2001 - присвоєно звання заслужено­го діяча науки і техніки АР Крим
- 2006 - присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України
- Лауреат Премії Ленінського комсомолу в галузі науки і техніки, Державної премії України, Премії УААН
- Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Вищої атестаційної комісії України, Верховної Ради України та Почесною відзнакою НААН


Публікації: 

- Опубліковано понад 450 наукових праць у виданнях України та за кордоном, у тому числі 7 книг, 2 навчальних посібники, має 61 патент
- Книга «Норми і правила ринку вина Європейського Союзу» стала керівним посібником для фахівців і науковців агропромислового виробництва щодо євроінтеграційної політики України