Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Завгородній Андрій Іванович

Завгородній Андрій Іванович

Дата народження: 03 листопада 1955

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1980 - старший ветеринарний лікарем у лабораторії вивчення туберкульозу Інституту експериментальної і клі­нічної ветеринарної медицини УААН
1986 - молодший науковий співробітник
1987 - 1999 - старший науковий співробітни­к
1994 - 2002 - завідувач лабораторії вивчення ту­беркульозу
2003 - 2008 - заступник директора з наукової роботи, впровадження наукових розробок і маркетингу ІЕКВМ
2009 - за­відувач відділу вивчення туберкульозу ННЦ «ІЕКВМ»

Наукова діяльність: 

У 1987 р. в Білоруському науково-дослідному інституті експериментальної ветеринарії ім. С. В. Вишеліського (м. Мінськ) захистив кан­дидатську дисертацію на тему: «Атипові мікобактерії у великої рогатої худоби в зоні Лісостепу і Степу Української РСР»
У 1997 р. в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН (м. Хар­ків) захистив докторську дисертацію на тему: «Види мікобактерій, роз­повсюджені в господарствах України та їх епізоотологічне значення»
Наукова діяльність розпочалась з розробки методів діагностики туберкульозу сільськогосподарських тварин, удосконалення існуючих та розробки нових методів ідентифікації культур мікобактерій, сухих живильних середовищ для культивування та прискореного виділення збудників туберкульозу із патологічного матеріалу, режиму пастеризації молока, виділення протеїногенних туберкуліногенних штамів мікобактерій
Розробив синтетичні живильні середовища для культивування протеїногенних штамів мікобактерій, удосконалив технологію виготовлення тубер­куліну очищеного (ППД) для ссавців, птиці у стандартному розчині та сухого очищеного алергену із атипових мікобактерій (ААМ), які впроваджено у біологічній промисловості і лабораторіях ветеринарної медицини для діагностики та оздоровлення господарств від туберку­льозу, а також диференціації специфічних від параалергічних реакцій на туберкулін у великої рогатої худоби
Обґрунтовано та за­стосовано на практиці систему заходів профілактики й оздоровлення тваринництва України від туберкульозу, впровадження якої дало змогу за останні 15 років оздоровити поголів'я великої рогатої худоби від цієї інфекції у 20 областях країни
Наукові розробки використано в інструктивних документах, які затверджені Державним комітетом ветеринарної медицини України та застосовуються практичними лікарям
Під керівництвом вченого захищено 6 кандидатських дисертацій


Почесні звання, нагороди:: 

- 1997 - присуджено науковий ступінь доктора ветеринарних наук
- 2006 - присвоєне вчене звання професора за спеціальністю 16.00.03 — ветеринарна мікробіологія та вірусологія
- 2007 - обрано членом-кореспондентом УААН зі спеціальності ветеринарна медицина
- Нагороджено грамотами Національної академії аграрних наук України, Державного комітету ветеринарної медицини України, ННЦ «ІЕКВМ», знаком Пошани Міністерства аграрної полі­тики України
- Присвоєно звання заслуженого працівника ветеринар­ної медицини України


Публікації: 

- Опублікував 195 наукових праць, у тому числі 1 монографію, 10 методич­них рекомендацій
- Має 2 авторських свідоцтва та 32 патенти України