Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Єфіменко Михайло Якович

Єфіменко Михайло Якович

Дата народження: 22 листопада 1942

Звання: член-кореспондент

Посада: головний науковий співробітник в Інститут розведення і генетики тварин

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1966 - 1971 - головний зо­отехнік радгоспу «Красноколядинський» на Чернігівщині
1971 - 1974 - аспірант Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР
1974 - 1976 - молодший науковий співробіт­ник Науково-дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР
1976 - 1978 - старший науковий співробітник
1978 - 1992 - завіду­вач лабораторії розведення чорно-рябої худоби Науково-дослідного інституту розведення і штучного осіменіння великої рогатої худоби
1992 - 1996 - заступник директора з наукової роботи цього самого інституту, перейменованого в Інститут розведення і генетики тварин
1996 - 2002 - директор інституту
2002 - заступник директора з наукової роботи
2011 - головний науковий співробітник

Наукова діяльність: 

У 1974 р. у Науково-дослідному інституті тваринництва Лісо­степу і Полісся УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему: «Некоторые закономерности связи между ростом, развитием и молоч­ной продуктивностью крупного рогатого скота»
У 1991 р. у Всесо­юзному науково-дослідному інституті розведення і генетики тварин (м. Ленінград-Пушкін) — докторську дисертацію на тему: «Совершен­ствование чёрно-пёстрого скота Украины с использованием мирового генофонда»
Коло наукових інтересів вченого включає виведення нових і вдосконалення існуючих порід великої рогатої худоби, організацію племінної роботи, розробку та вдосконалення методів оцінки плідників та ма­точного поголів'я, створення внутріпородної структури в молочному скотарстві, вивчення й використання закономірностей росту тварин, методів створення високопродуктивних стад та одержання корів із рекордною продуктивністю, розробку й використання методів імуногенетики в селекції молочної худоби
У 1978 р. висунув і обґрунтував концепцію, розробив програму створення нової молочної породи чорно-рябої худоби з використанням кращого світового генофонду. Її було реалізовано у співавторстві з іншими науково-дослідними установами та спеціаліс­тами племпідприємств та племзаводів. У 1996 р. українську чорно-рябу молочну породу затверджено Міністерством сільського господарства і продовольства України як нове селекційне досягнення
Є автором нової породи, 5 внутрішньопородних типів, 2 заводських типів, 4 ліній у структурі української чорно-рябої породи
Під науковим керівництвом вченого підготовлено і захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій, проходять підготовку ще 5 аспірантів
Здійснив істотний внесок у розвиток науки і тваринницької галузі на посадах голови Республіканської ради із селекції чорно-рябої породи, члена Координаційно-методичної ради з проблем розведення і генетики сільськогосподарських тварин, голови держав­них екзаменаційних комісій аграрних вузів, члена Національної ради з питань науки і технологій
З 1997 по 2002 р. очолював спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття науково­го ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук Інституту розведення і генетики тварин УААН


Почесні звання, нагороди:: 

- 1983 - присвоєно вчене звання стар­шого наукового співробітника
- 1996 - присвоєно вчене звання професора
- 1995 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії
- Присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського господарства України (1996), нагороджено двома медалями, присуджено Премію Української академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці» (1997). За цикл наукових праць з теорії породоутворення у тваринництві вченому присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки (1999)
- 1992 - 1996 - був членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України


Публікації: 

- Опублікував понад 250 наукових праць, серед них 7 монографій, 22 програми селекції та плани для племінних заво­дів, районів і областей України, 23 рекомендації виробництву, 9 ката­логів, технологічних проектів, інструкції, 19 редакторських робіт
- Співавтор Закону України «Про племінне тваринництво», член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Тваринництво України» (1997—2005), міжвідомчих тематичних наукових збірників «Розведення і генетика тварин» (з 1987 р.), «Вісник Чер­каського інституту агропромислового виробництва» (з 2000 р.), низки інших наукових видань