Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Дробот Вiра Iванiвна

Дробот Вiра Iванiвна

Дата народження: 04 вересня 1934

Звання: член-кореспондент

Посада: професор ка­федри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1957 - 1958 - завідувач лабораторії хлібозаводу № 6
1958 - 1962 - головний інженер хлібозаводу № 2 у Ташкенті
1963 - 1964 - інженер Київського тресту промпродтоварів
1964 - 1965 - старший інженер Головного управління харчової промис­ловості Укрраднаргоспу
1965 - 1968 - стар­ший інжене Укрголовхліба
1968 - 1971 - навчалася в аспірантурі КТІХП
1971 - 1974 - асистент Національного університету харчових технологій
1974 - 1977 - старший викладач Національного університету харчових технологій
1977 - 1989 - доцент Національного університету харчових технологій
1989 - 1993 - професор Національного університету харчових технологій
1993 - 2006 - завідувач ка­федри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів
2006 - професор ка­федри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів

Наукова діяльність: 

У 1972 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Досліджен­ня технології використання молочної сироватки у хлібопекарсько­му виробництві»
У 1988 р. у Московському технологічному інститу­ті харчової промисловості захистила докторську дисертацію на тему: «Розроблення і наукове обґрунтування технології використання у хлібопекарському виробництві нових видів сировини з метою підвищен­ня харчової цінності хліба та економії сировинних ресурсів»
Коло наукових інтересів стосується теоретичних основ харчових технологій, комплексного дослідження хімічного складу, технологічних властивостей, харчової цінності сировини рослинного та тваринного походження з метою створення ефективних технологій її переробки у хлібопекарській, макаронній, харчоконцентратній, зернопереробній галузях промисловості, розроблення нових видів виробів лікувально-профілактичного призначення для екологічно забруднених терито­рій, інтенсифікації технологічного процесу, економії сировинних ре­сурсів
Обґрунтувала доцільність використання у хлібопеченні фер­ментних препаратів нового покоління, сухої пшеничної клейковини, глюкозно-фруктозних сиропів, борошна з цільного зерна підвищеної дисперсності, овочевих і фруктових порошків, прискорених техноло­гій приготування тіста із застосуванням двошвидкісного замішування та висококислотних молочнокислих заквасок
Підготувала 4 докторів і 22 кандидатів технічних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1988 - присвоєно звання Доктор технічних наук
- 1990 - присвоєно вчене звання професор
- 1998 - Академік Академії ін­женерних наук України
- 1990 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення зберігання і переробки сільськогосподарської сировини та якості харчової продукції
- Нагороджена орденами «Знак Пошани» (1986) і орден княгині Оль­ги ІІІ ступеня (2000); Подякою Кабінету Міністрів України (2005); ме­далями «Ветеран праці» (1985), «До 1500-річчя Києва» (1982); знаками Міністерства науки і освіти України «Відмінник освіти» (2003), «Петро Могила» (2005), «За наукові досягнення» (2010); Почесною відзнакою УААН (2009); Почесними грамотами МОН України, Державного департаменту продовольства, Державного департаменту інтелектуальної власності, Президії Української академії аграрних наук
- 1990 - 2003 - Голова, секретар науково-методичної комісії з харчової технології та інженерії МОН України
- 1997 - 2000 - заступник голови фахової ради з харчової технології та інженерії МОН України
- Член експертної ради ВАК України з харчової та легкої промисловості, член дегустаційної комісії Укрхлібпрому, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, член секції з харчової та легкої промисловості Комітету з присудження Державних премій України в галузі науки і техніки; член редакційних колегій журналів «Хранение и переработ­ка зерна», «Хлібопекарська і кондитерська промисловість України», «Зернові продукти і комбікорми», «Зерно і хліб»


Публікації: 

- Автор (співавтор) понад 430 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 2 підручників, 4 навчальних посібників