Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Доля Микола Миколайович

Доля Микола Миколайович

Дата народження: 12 липня 1954

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1981 - 1984 - навчався в аспірантурі
1984 - 1989 - працював на посадах асистента, доцента кафедри загаль­ної ентомології та зоології Української сільськогосподарської академії
1992 - завідувач кафедри загальної ентомології та зоології (хімічного захисту рослин) НАУ
2004 - професор кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин
2005 - декан факультету захисту рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України
2008 - професор кафедри енто­мології

Наукова діяльність: 

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Захист озимої пшениці від шкідників при безплужному обробітку ґрунту в Лісостепу України»
1989 - 1992 - навчання в докторантурі й захист докторської дисертації на тему: «Захист озимої пшениці від шкідників при інтенсив­ній технології вирощування».
Підготував 6 кандидатів сільськогосподарських наук
До кола наукових інтересів вченого належать розробка та широко­масштабне впровадження у виробництво інноваційних систем фітосанітарного моніторингу сучасних сівозмін на основі прогнозу розмно­ження шкідливих і корисних організмів у посівах сільськогосподар­ських культур
Опрацьовує новітні технології захисту рослин від шкід­ливих організмів при ресурсозберігаючому землеробстві та системах No-Till в Україні
Проводить науково-методичну і навчальну діяльність за сучасни­ми досягненнями у сфері інноваційних технологій у рослинництві
Активно впроваджує прогресивні здобутки в усіх сферах наукової та навчальної роботи факультету
Вперше в Україні вченим розроблено інноваційні ресурсозберігаючі системи захисту сільськогосподарських культур від шкідників при ґрунтозахисному землеробстві з мінімаль­ним та нульовим обробітками ґрунту
Організував і створив лабораторію «Моніторингу пестицидів у технологіях захисту рослин»
Розробив і є керівником постійно діючої наукової школи «Моніторингу і комплексного захисту сільськогосподарських культур при ресурсозберігаючих системах землеробства»
Брав безпосередню участь у створенні напряму щодо підготовки фахівців із захисту рослин ОКР бакалавр, а також акредитації спеціальностей ентомологія, фіто­патологія і карантин рослин ОКР магістр
Бере активну участь у роботі науково-практичних, методичних конференцій, семінарів, симпозіу­мів


Почесні звання, нагороди:: 

- 1998 - присвоєно вчене звання професора
- Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.004.02
- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН Відділення наукового забезпечення трансферу інновацій
- Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2004) і медаллю Міністерства освіти і науки «За наукові досягнення» (2005)


Публікації: 

- Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 16 патентів, 10 монографій і підручників