Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Добряк Дмитро Семенович

Добряк Дмитро Семенович

Дата народження: 26 червня 1937

Звання: член-кореспондент

Посада: завідувач кафедри управління земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і природокорис­тування України

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1961 - працював у науково-дослідних інститутах містобудування та землеустрою
1975 - 1991 - очолював сектор з проблем землеустрою в Україні Всесоюзного науково-дослідного інституту земельних ресурсів при Раді Міністрів СРСР
1991 - заступник директора з наукової роботи Інституту землеустрою УААН, п'ять років потому — виконавчий директор Інституту землеустрою УААН
2003 - 2006 - директор Головного інституту землеустрою Держкомзему України
1996 - 2000 - очолював кафедру землевпорядного проектуван­ня Національного аграрного університету (нині — Національний університет біоресурсів і природокористування України)
2006 - завідувач кафедри управління земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і природокорис­тування України

Наукова діяльність: 

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розміщення і організація системи культурно-побутового обслуговування населення сільського адміністративного району»
У 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Територіальний устрій господарств і підприємств АПК (на прикладі Української РСР)»
Наукова діяльність пов'язана з дослідженням розвитку і розміщен­ня соціальної інфраструктури на селі, оптимізованого використання й охорони земель, реформування земельних відносин. Особливе зна­чення мають унікальні у світовій практиці наукові розробки щодо ор­ганізації землекористування і сільськогосподарського виробництва в зоні впливу катастрофи на ЧАЕС
Підготував 4 докторів та 10 кандидатів економічних наук
Створив наукову школу із сучасного землеустрою
За його керівництва спеціалізованими вченими радами із захисту кандидатів наук у Головному науково-дослідному і проектному інституті землеустрою (2003—2005) та Національному університеті біоресурсів і природокористування України (2007—2010) було захищено 40 кандидатських ди­сертацій із спеціальності економіка природокористування і охорона навколишнього середовища


Почесні звання, нагороди:: 

- 1996 - 2006 - член колегії Держкомзему України
- 1992 - присвоєно звання доктора економічних наук
- 1998 - присвоєно вчене звання професора
- 1995 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення аграр­ної економіки і продовольства
- Почесний землевпорядник України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю «До 1500-річчя Києва», срібною медаллю ВДНГ СРСР за особистий внесок у відродження духовності, націо­нальної науки і культури
- За рішенням експертної ради міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» відзначений нагородою «Свята Софія», рішенням Науково-експертної ради Асамблеї діло­вих кіл за високу національну гідність та активну участь у розбудові Української держави удостоєний почесного звання «Лицар Вітчизни», золотого іменного диплома, лицарської іменної шаблі та нагрудного знака Легіонера


Публікації: 

- Опублікував близько 400 наукових праць, у тому числі 25 монографій, 2 навчальних посібники