Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Гунчак Василь Михайлович

Гунчак Василь Михайлович

Дата народження: 17 квітня 1957

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1972 - 1976 - навчався на ветеринарному відділенні Кіцманського радгоспу-технікуму
1976 - працював ветеринарним фельдшером колгоспу «День урожаю» Кіцманського району на Буковині
1981 - 1986 - звільнений секретар комітету комсомолу інституту
1981 - 1986 - звільнений секретар комітету комсомолу інституту
1993 - 1998 - секретар вченої ради університе­ту
1998 - 2005 - проректор з навчальної роботи
2005 - 2009 - перший проректор університету
2009 - обраний за конкур­сом на посаду ректора університету

Наукова діяльність: 

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Всмоктуван­ня нітратів і нітритів у тонкому кишечнику молодняка великої ро­гатої худоби»
У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Хронічний нітратно-нітритний токсикоз курей та його профі­лактика»
Основний напрям наукових досліджень: нітратно-нітритні токсико­зи у сільськогосподарських тварин, їхня профілактика
Підготував 1 кандидата наук, керує роботою 2 аспірантів та 3 пошукачів, а також підготовкою 2 докторських дисертацій
Постійний учасник всеукраїнських виставок та тематичних семінарів


Почесні звання, нагороди:: 

- 2005 - присвоєно звання доктор ветеринарних наук
- 1995 - присвоєно вчене звання доцента
- 2006 - присвоєно вчене звання професора
- Є головою редакційної колегії Всеукраїнського жур­налу «Сільський господар» та Наукового вісника Львівського наці­онального університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
- 2010 - рішенням ВАК України призначений головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій за двома спеціаль­ностями
- Є головою вченої ради Львівського національного універси­тету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького
- 2010 - обраний членом-кореспондентом НААН Відділення вете­ринарної медицини та зоотехнії
- Академік АН ВО України
- Нагороджувався Почесними грамотами та подяками Міністерства аграрної політики України, Львівської обласної державної адміністра­ції
- 2007 - нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграр­ної політики України «Відмінник аграрної освіти України» ІІІ ступеня
- 2007 - Указом Президента України В.М. Гунчаку присвоєно почесне звання заслуженого працівника освіти України.


Публікації: 

- Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі 26 навчально-методичних посібників, довідників, практикумів, автор і співавтор 6 патентів, 4 — ТУ та настанов на нові ветеринарні препарати
- Співавтор 3 методичних рекомендацій
- Ряд посібників мають гриф Міністерства аграрної політики України і рекомендовані до використання у навчальному процесі та науковій роботі