Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Герман В’ячеслав Валентинович

Герман В’ячеслав Валентинович

Дата народження: 11 лютого 1936

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1954 - 1959 - студент Харківського ветеринарного інституту
1959 - 1960 - старший лаборант Українського НДІ експериментальної ветеринарії (м. Харків)
1960 - 1965 - молодший науковий співробітник Українського НДІ експериментальної ветеринарії (м. Харків)
1965 - 1972 - старший науковий співробітник Українського НДІ експериментальної ветеринарії (м. Харків)
1972 - 2003 - завідувач лабораторії вивчення хвороб птиці Українського НДІ експериментальної ветеринарії (м. Харків)
2004 - 2008 - заступник директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інсти­туту біотехнології і штамів мікроорганізмів Міністерства аграрної полі­тики України, м. Київ
2008 - 2011 - провідний науковий співробітник Інституту агроекології і економіки природокористування

Наукова діяльність: 

У 1967 р. в Харківському зооветеринарному інституті захистив канди­датську дисертацію на тему: «Клиническое и анатомогистологическое изучение респираторного микоплазмоза и некоторых его ассоциаций у индеек и кур»
1967 - продовжуючи дослідження з проблеми мікоплазмозу отримує наукові дані, які знаходять високу оцінку на 1-й Всесоюзній конференції ВАСГНІЛ «О роли микоплазм в патологии животных и птицы»
За його ініціативою і на основі відпо­відних розробок з 1968 р. у птахогосподарствах України, а згодом і СРСР діє служба «Серологічного контролю ньюкаслської хвороби», яка нині контролює всі вірусні інфекції птиці, сприяючи їхній профілактиці
У 1972 р. уперше у СРСР він ізолював авіреовіруси від індиків, завезених з Англії
У 1988 р. в Ленінградському зооветеринарному інституті захистив докторську дисертацію на тему: «Реовирусное заболевание индеек (эпизоотология, диагностика и меры борьбы)»
Вчений розробив і запропо­нував за унікальною технологією еритроцитарні діагностикуми вірусних хвороб птиці, які з 1986 р. використовуються всіма лабораторіями вете­ринарної медицини України та мають попит в інших країнах
Автор трьох вітчизняних вакцин проти вірусних хвороб птиці
2008 - 2010 - очолював проект «Розробити науково-методичні основи екологічної оцінки технологій у тваринництві та заходи щодо уник­нення їхнього негативного впливу на довкілля і якість продукції» згід­но з програмою наукових досліджень НААН
В його науковій школі навчалось 25 аспірантів та пошукачів, з яких 18 стали кандидатами наук
За завданням Міністерства аграрної політики України вчений виїжджав до Болгарії (1977), США (1996), Франції (2000), Нідерландів (2000), Бразилії (2002)
Брав участь у міжнародних конгресах з птахівництва у Ні­меччині (1973, 2002, 2003), Норвегії (1981), Угорщині(1996), Росії (2005)


Почесні звання, нагороди:: 

- За розробку та впровадження профілактичних заходів щодо «білом'язової хвороби» отримує бронзову ме­даль ВДНГ СРСР
- 1975 - присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника
- 1994 - присвоєно вчене звання професора
- 2002 - присвоєно звання почесного професора Харківської зооветеринарної академії
- 1995 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії.
- Член Всесвітньої асоціації птахівництва, член Координаційної наукової ради з проблем ветеринарії у птахівництві держав співдружності. Лауреат Премії УААН (2001), має Грамоту Президії Верховної Ради УРСР (1973), відзнаку Міністерства аграрної політики України (2002), Почесну відзнаку УААН (2006)


Публікації: 

- Опублікував 260 наукових праць у вітчизняних та іноземних виданнях, 9 монографій, 15 патентів, значну кількість рекомендацій та інформаційних листів