Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Галушко Валерiй Павлович

Галушко Валерiй Павлович

Дата народження: 10 червня 1949

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1971 - 1975 - стажист-дослідник кафедри управління виробництвом УСГА
1975 - 2011 - працював асистентом, а згодом доцентом кафедри ме­неджменту та маркетингу Національного аграрного університету (нині — Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України)
2011 - завідувач кафедри світового сільського гос­подарства та зовнішньоекономічної діяльності того самого університету
1992 - працював на посаді завідувача кафедри світового сільсько­го господарства та зовнішньоекономічної діяльност
1995 - декан факультету аграрного менеджменту
1996 - директор Навчально-наукового інституту бізнесу НАУ

Наукова діяльність: 

У 1991 р. стаціонарно навчався в Міжнародному інституті менеджменту (МІМ, м. Київ) та Делаверському університеті (США) і здобув ступінь магістра зовнішньоекономічної діяльності. Стажувався та брав участь у міжнародних конференціях у США, Бельгії, Греції, Німеччи­ні, Китаї, Республіці Корея, Чехії, Словаччині та інших країнах
Кандидатську дисертацію захистив 12 жовтня 1977 р. у спеціалізованій раді Українського НДІ економіки та організації сільського господарства ім. О. Г. Шліхтера на тему: «Питання застосування кількісних методів при обґрунтуванні управлінських рішень» зі спеціальності економіка і орга­нізація управління народним господарством (сільське господарство)
1992 р. захистив дисертацію захистив у спеціалізованій раді Інституту аграр­ної економіки ім. О. Г. Шліхтера на тему: «Кількісні методи прийняття рішень у системі управління сільськогосподарським виробництвом» зі спеціальності економіка і організація управління народним господар­ством (сільське господарство)
Наукову роботу спрямовано на вивчення кон'юнктури ринку сільськогосподарської продукції в Україні та краї­нах світу, розв'язання питань, пов'язаних з трансформацією сільського господарства України до умов ринкової економіки
Ним підготовлено 6 докторів та 22 кандидати економічних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1983 - присвоєно вчене звання доцента
- 1992 - доктор економічних наук
- 1993 - присвоєно вчене звання професора
- Є головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисерта­цій, експертом Державної акредитаційної комісії (ДАК) України, членом проблемної ради з питань науково-технічної діяльності НУБіП України, членом Бюро Відділення аграрної економіки та земельних відносин
- 1995 - обрано членом-кореспондентом УААН зі спеціальності економіка світового сільського господарства
- 1998 - за значний особистий внесок у розвиток аграрної науки, плідну науково-педагогічну діяльність Указом Президента України вченому присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки Україн
- 2004 - рішенням колегії Міністерства аграрної політики України нагороджено трудовою відзнакою знаком Пошани


Публікації: 

- Опублікував понад 125 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 16 підручників, навчальних посібників та монографій з питань економіки та менеджменту, з них 5 навчальних посібників ма­ють гриф Міністерства АПК України, один з яких англійською мовою, 2 навчальні посібники та 2 монографії підготовлено одноосібно
- Ним опубліковано наукові праці у видавництвах Росії, США, Словаччини, Угорщини, Республіки Корея