Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Гізбулін Наїль Гайфуллович

Гізбулін Наїль Гайфуллович

Дата народження: 27 березня 1937

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1961 - 1962 - науковий співробітник
1962 - 1966 - директор дослідного господарства, завідувач відділу буряківництва Башкирського науково-дослідного інституту сільського господарства
1966 - 1984 - аспірант, молодший, старший науковий співробітник, в.о. вченого секретаря
1984 - 1993 - завідувач відді­лу, лабораторії Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових буряків (м. Київ)
1993 - завідувач лабораторії, головний науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи інституту, уче­ний секретар, завідувач науково-організаційним відділом Інституту цукрових буряків НААН (нині — Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків)

Наукова діяльність: 

У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Основні пи­тання агротехніки вирощування маточних цукрових буряків в умовах Башкирської АРСР»
У 1982 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Нау­кові основи підвищення ефективності насінництва цукрових буряків»
Коло його наукових інтересів включає біологічні особли­вості розвитку насіннєвих рослин різних форм цукрових буряків; екологію насіння цукрових буряків; агротехнічні прийоми та технологію вирощування маточних цукрових буряків і насінників, спеціалізацію та концентрацію виробництва насіння, застосування регуляторів росту для обробки насіння та вегетуючих рослин, використання біотехнологічних методів при відтворенні гібридних рослин буряків, розсадний спосіб розмноження насіння буряків
Під його керівництвом і за безпосередньою участю розроблено агроекологічні основи зонально­го насінництва цукрових буряків, технології вирощування насіння гі­бридів, створених на цитоплазматичній чоловічостерильній основі, та адаптованих для різних ґрунтово-кліматичних зон колишнього СРСР
Він активно впроваджував безвисадковий спосіб вирощування насін­ня в Україні, розробив наукові основи прийому калібрування суперелітного та елітного насіння на насіннєвих заводах
Під керівництвом ученого захищено 17 кандидатських і 4 докторські дисертації


Почесні звання, нагороди:: 

- 1976 - присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника
- 1989 - присвоєно вчене звання професора
- 1995 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення рослинництва
- Є представником Міжнародної асоціації з методики і механізації польових дослідів (ІАМББ) в Україні, головою Української асоціації з методики і механізації польових дослідів. Виступав із на­уковими доповідями на міжнародних конференціях за кордоном (мм. Брюссель, 1977; Париж, 1996; Лондон, 2000; Санкт-Петербург, 2004; Харбін, 2006)
- Нагороджений трьома медалями, Почесною грамотою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, Почесною грамотою УААН, Почесною грамо­тою Мінагрополітики України, Почесною відзнакою УААН, трудовою відзнакою Мінагрополітики України знак Пошани, Дипломом Мініс­терства сільського господарства і продовольства Росії


Публікації: 

- Опублікував 260 наукових праць, у тому числі 2 книги, 1 навчальний посібник з питань насінництва цукрових буряків
- Має 8 авторських свідоцтв на винахід, 7 патентів на винаходи і корисну мо­дель