Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Войтюк Дмитро Григорович

Войтюк Дмитро Григорович

Дата народження: 01 травня 1939

Звання: член-кореспондент

Посада: професор кафедри сільськогосподарських машин Національного університету біоресурсів і природокористуван­ня України

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1960 - 1962 - працю­вав інженером-механіком, головним інженером-механіком в Ясенівську ЛМС Олеського району Львівської області
1962 - 1963 - аспірант на кафедру сільськогосподарських ма­шин Української академії сільськогосподарських наук
1963 - 1964 - працював асистентом кафедри і продовжував навчан­ня в заочній аспірантурі
1964 - 1966 - навчався в очній аспірантурі УСГА
1966 - 1969 - працював асистентом кафедри сільськогосподарських машин
1969 - 1984 - доцент кафедри сільськогосподарських машин
1984 - 1988 - професор кафедри сільськогосподарських машин
1988 - 2005 - завідувач кафедри сільськогосподарських машин
1970 - 1976 - заступник декана, декан факультету механіза­ції сільського господарства
2001 - 2010 - директор Технічного навчально-наукового інституту Національного аграрного університету України
2010 - професор кафедри сільськогосподарських машин Національного університету біоресурсів і природокористуван­ня України

Наукова діяльність: 

У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження технологічного процесу розпилення й тран­спортування краплин рідких отрутохімікатів повітряним струменем»
Зробив вагомий внесок у розвиток механізації сільськогосподарського виробництва України, землеробської механіки, підго­товку і виховання інженерних і наукових кадрів
Його дослідження та наукові праці присвячено головним чином розробці й оптимізації за­собів механізації раціонального і безпечного для зовнішнього середо­вища застосування пестицидів у боротьбі з основними шкідниками, хворобами сільськогосподарських культур і бур'янами
Проведені дослідження з оптимізації параметрів розпилюючих робочих органів малооб'ємних і ультрамалооб'ємних обприскувачів з використанням теорії подібності, диференціальних рівнянь у часткових похідних, тео­рії бесельових функцій за багатьма показниками є фундаментальними
Значну кількість його наукових робіт присвячено теоретичним дослідженням, пов'язаним з викопуванням коренеплодів з ґрунту й створенням нових бурякозбиральних машин
Під керівництвом Д. Г. Войтюка відкрито новий напрям у розвитку землеробської механіки — технології точного землеробства і створено проблемну лабораторію, в якій розроблено вітчизняні інформаційно- програмно-апаратні комплекси з використанням супутникової систе­ми навігації для зміни залежно від потреби норм внесення техноло­гічних матеріалів «на ходу» під час роботи машинно-тракторних агре­гатів; розроблено і впроваджено у виробництво ультрамалооб'ємний обприскувач на базі надлегкого мобільного енергетичного засобу


Почесні звання, нагороди:: 

- 1988 - присвоєно вчене звання професора
- 1993 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації
- 2007 - підручник «Сільськогосподарські та меліоративні машини» за загальною редакцією Д. Г. Войтюка зайняв перше місце у конкурсі на кращий підручник для аграрних вищих навчальних закладів освіти, який було проведено Міністерством аграрної політики України
- Отримав такі високі державні нагороди — ордена: «Знак Пошани» (1981), «За заслуги» ІІІ (1998) та ІІ (2005) ступенів, «Святих Кирила і Мефодія» Української православної церкви (2004); медалями: «До 1500-річчя Києва» (1982), «Ветеран праці» (1987), «Михайла Очаповського» Польської академії наук (2008); Почесною Грамотою Верховної Ради України (2004), трудовою відзнакою Міністерства аграрної політи­ки України знак Пошани (2004), знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2005); йому присвоєно почесне звання заслуженого працівника народної освіти УРСР (1990), прису­джено Премію імені І. П. Котляревського в номінації «Наука» (1997), присвоєно почесне звання заслуженого професора Національного аграрного університету й нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2003)


Публікації: 

- Автор більше 600 наукових праць, серед яких понад 70 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 2 монографії, понад 30 підручників і навчальних посібників, під його керівництвом підготовлено 9 кандидатів наук