Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Бондар Олександр Іванович

Бондар Олександр Іванович

Дата народження: 27 червня 1957

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1979 - 1996 - в Українсько­му науково-дослідному інституті ґрунтознавства і агрохімії (м. Хар­ків) працював завідувачем лабораторії, заступником директора По­ліської філії УНДІГА
1996 - 2003 - обіймав наступні керівні посади: директора Поліського регіонального науково-виробничого центру екологічного та аерокосмічного моніторингу «Полісся» (ДНВЦ «Полісся»), директора Волинського державного наукового та інформаційного центру НАНУ та Мінприроди України в Луцьку, в. о. директора Науково-технологічного центру «Таско-Екос»
2003 - ректор Державного екологічного інституту Мінприроди України (нині — Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління)

Наукова діяльність: 

Наукова діяльність О. І. Бондаря включає: дослідження закономірностей та пріоритетних напрямів сталого розвитку країни, питання охорони та раціонального використання природних ресурсів, розвитку формування регіональної системи моніторингу довкілля, впроваджен­ня екологічного менеджменту, екологічної стандартизації та сертифі­кації в Україні
У 1986 р. О. І. Бондар захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості ґрунтоутворення і окультурення осушених ґрунтів мілководь Кременчуцького водосховища»
У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Агроекологічні основи оцінки, охорони і управ­ління продуктивністю гігроморфних ґрунтів Полісся України»
Брав активну участь у розробці та впровадженні перспективних автоматизованих систем дистанційного зондування зем­лі із застосуванням космічних технологій, був керівником понад 70 науково-дослідних тематик
За результатами наукових досліджень має 9 авторських свідоцтв та патентів
Є науковим керівником 5 здобувачів наукового ступеня кандидата наук
Започаткував розвиток нових напря­мів діяльності навчального закладу відповідно до основних пріорите­тів розвитку сучасної екологічної науки, завдань природоохоронної галузі та Мінприроди України. В Академії створено: кафедру еколо­гічного аудиту, Центр екологічної сертифікації, Центр індустріальної екології та чистих технологій, реорганізовано та відновлено роботу ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України»
Під його керівництвом здійснюються науково-дослідні роботи та роз­робка науково-методичного забезпечення навчального процесу, в тому числі для дистанційних технологій, з актуальних питань природоохо­ронної галузі
Є ініціатором створення Центру військової екології Міноборони та технопарку «УкрІнфоТех»; засновником та науковим консультантом благодійного екологічного фонду «Екологічна Україна»; науковим консультантом з питань екологічної безпеки Міноборони України; членом Національної спілки журналіс­тів України


Почесні звання, нагороди:: 

- 2004 - присвоєно вчене звання професора
- 2007 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації
- 2007 - присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України
- 2007 - нагороджений нагрудним знаком Міносвіти і науки України «Петро Могила»
- 2011 - нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міні­стрів України
- Є головним редак­тором науково-популярного журналу «Екологічний вісник», головою наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги


Публікації: 

- Автор близько 115 наукових праць, серед яких 16 підручників та навчальних посібників, методичні рекомендації та довідникові видання