Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Боднарчук Леонід Іванович

Боднарчук Леонід Іванович

Роки життя: 13 січня 1938  -  24 березня 2015

Звання: член-кореспондент

Посада: директор Національного наукового центру «Інсти­тут бджільництва ім. П. І. Прокоповича» НААН

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1961 - 1969 - молодший науковий спів­робітник Інституту зоології НАН України
1969 - 1974 - старший науковий співробітник опорного пункту Української дослідної станції бджільництва
1974 - 1989 - старший науковий співробітник Ін­ституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, завідувач лабораторії, відділу екології комах-запилювачів, заступник директора з на­укової роботи Інституту зоології НАН України ім. І. І. Шмальгаузена
1989 - директор Національного наукового центру «Інсти­тут бджільництва ім. П. І. Прокоповича» НААН

Наукова діяльність: 

Кандидатську дисертацію Л. І. Боднарчук захистив у 1974 р. на тему: «Лётно-опылительная и сигнальная деятельность некоторых рас пчёл в условиях теплиц»
Наукові інтереси на той час були спрямовані на комплексний підхід до питань запилення ентомофільних культур з використанням фауни бджолиних та медоносної бджоли
Ним вперше досліджено обмінні процеси, що проходять в онтогенезі люцернової бджоли-листоріза, вивчено особливості формування фауни бджоли­них в умовах агроценозу бобових ентомофільних культур, а також роз­роблено рекомендації щодо збільшення фауни бджолиних запилюва­чів на посівах насінної люцерни для підвищення її врожайності
У 1981 р. Л. І. Боднарчук став учасником експедиції 24-го рейсу науково-дослідного судна «Академик Вернадский» до Індійського оке­ану, в 1986 р. — 33-го рейсу до Атлантичного океану
Його теоретичні і практичні дослідження присвячені таким найважливішим напрямам галузі бджільництва, як племінне бджільництво, селекція, екологія, генетика і біотехнологія, апітерапія, контроль якості і сертифікація продуктів бджільництва
При Інституті бджільництва створено єдиний в Україні музей бджіль­ництва, який є гордістю України і, за твердженнями авторитетних за­рубіжних учених і практиків, є одним з кращих у світі.Завдяки великій організаторській роботі Л. І. Боднарчука Україна має не тільки музей, але й професійне свято «День пасічника», закон «Про бджільництво»
У 1998 р. вперше в Україні проведено Конгрес бджолярських організацій країн Центральної та Східної Європи «Апіславія»


Почесні звання, нагороди:: 

- 1990 - присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника,
- 1997 - присвоєно вчене звання професора
- 1999 - обрано членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії
- Член редколегій журналів «Пасіка», «Український пасічник», «Трибуна» та головний редактор міжвідомчо­го тематичного журналу «Бджільництво»
- Обрано президентом Спілки пасічників України, головою національної асоціації «Укрбджолопром» та президентом Асоціації апітерапевтів України
- 2008 - на другому XVII конгресі «Апіславія», проведеному в Україні обрано першим віце-президентом цієї органі­зації
- Нагороджений кількома урядовими нагородами, Почесною грамотою Президії НААН, а в складі колек­тиву інституту — Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
- 1998 - присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського господарства України
- Є повним кавалером орденів «За заслуги»


Публікації: 

- Автор близько 380 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 7 винаходів