Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Бикін Анатолій Вікторович

Бикін Анатолій Вікторович

Дата народження: 09 серпня 1963

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1989 - 1991 - стажист кафедри агрохімії Української сільськогосподарської академії
1991 - 1994 - асистент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва Українського державного аграрного університету
1994 - 2002 - асистент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва Національного аграрного університету
1993 - 1995 - заступник декана факультету агрохімії та ґрунтознавства
2000 - 2002 - декан факультету агрохімії та ґрунтознавства
2002 - 2004 - директор Центру рослинництва, техніки та технологій
2002 - 2003 - доцент кафедри агрохімії та якос­ті продукції рослинництва
2003 - професор кафедри
2004 - 2005 - декан агробіологічного факультету
2006 - завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна

Наукова діяльність: 

У 1993 р. в Українському державному аграрному університеті захистив кандидатську дисертацію під науковим керівництвом академіка М. М. Городнього на тему: «Продуктивність помідорів у відкритому і закритому ґрунті при внесенні вермикомпосту»
У 1999 р. в Національному аграрному університеті захистив докторську дисертацію на тему: «Біоконверсія органічних відходів агропромислового комплексу та продуктивність агроекосистем при застосуванні нових видів добрив»
Є співкерівником наукового напряму «Біоконверсія органічних відходів АПК для отримання нових видів добрив та біологічно цінної і екологічно без­печної продукції»
Його основні теоретичні та практичні роботи при­свячені розробці наукових рішень щодо екологічної оптимізації умов росту та розвитку сільськогосподарських культур, ресурсозберігаючих технологій та покращання якості продукції рослинництва
Бере активну участь у роботі міжнародних конгресів, симпозіумів, міжнародних та вітчизняних конференцій і семінарів, консультує спе­ціалістів аграрного сектору з питань живлення рослин і особливостей застосування агрохімікатів
Брав участь у розробці 6 СОУ, які стосувалися технологій екологічно безпечного використання азотних, фосфорних, калійних, комплексних, органічних та мікродобрив
Під науковим керівництвом ученого 8 аспірантів успішно захистили кандидатські дисертації


Почесні звання, нагороди:: 

- 2000 - голова спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04
- 2003 - присвоєно вчене звання професора
- 2010 - обрано членом-кореспондентом НААН Відділення землеробства, меліорації та механізації
- 2003 - за вагомий внесок в удосконалення традиційних технологій вирощування овочевих культур та розробку шляхів покращання якості продукції рослинництва і плідну наукову діяльність був нагороджений знаком Пошани Міністерства аграрної політики України


Публікації: 

- Опублікував 116 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 5 підручників