Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Березовський Микола Давидович

Березовський Микола Давидович

Дата народження: 05 січня 1937

Звання: член-кореспондент

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1962 - 1965 - працював зоотехніком у радгоспі ім. 13-річчя Жовтня на Черкащині, зоотехніком-селекціонером і директором Первомайської держплемстанції на Миколаївщині
1965 - 1968 - навчався в аспірантурі Полтавського НДІ свинарства за спеціальністю розве­дення сільськогосподарських тварин
1968 - 1979 - працював спочатку мо­лодшим науковим співробітником, потім старшим
1979 - завід­увачем відділу розведення і генетики

Наукова діяльність: 

Крім основної роботи в Інституті свинарства НААН, вчений працює на кафедрі розведення і генетики у Полтавській державній аграрній академії, читає лекції з курсу розве­дення сільськогосподарських тварин
У 1968 р. в Одеському сільськогосподарському інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: «М'ясні якості та деякі біологічні особливості помісей від маток великої білої породи з кнурами п'єтрен і ландрас»
У 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Створення спеціалізованих типів свиней методом внутрішньопородної селекції»
Основним напрямом досліджень вченого є селекція свиней великої білої породи, а підсумком багаторічної діяльності — створення й апробація трьох внутрішньопородних типів — УВБ-1, УВБ-2, УВБ-3 та в їх­ньому складі 8 заводських типів, 17 заводських ліній кнурів і 32 родини свиноматок (1985, 1994, 1999, 2010)
Під його керівництвом у відді­лі розведення і генетики створено науковий сектор з комп'ютеризації селекційного процесу у свинарстві
Під його керівництвом розроблено селекційно-технологічну систему виробництва свинини та програму селекції з великою білою породою свиней
Вчений має 15 авторських свідоцтв за селекційні до­сягнення та 3 авторських права на твір
Започаткував наукову школу з питань селекції у свинарстві, підготував 15 кандидатів наук
З метою підвищення науково-методичного рівня з питань селекції та імуногенетики свиней протягом семи місяців перебував на стажу­ванні в Чехословаччині (1972—1973), надавав науково-методичну до­помогу з питань селекції свиней науковцям і спеціалістам Республіки Куба (1984), вивчав досвід роботи з названих питань у Фінляндії (1975), Швеції (1979), Румунії (1982), Болгарії (1983, 1990), Англії (1989, 1990, 2002), Угорщині (1998), Данії (1999, 2002), Китаї (2001), Польщі (2005), Німеччині (2002, 2005), Іспанії (2006), Австрії (2008), Франції (2007)


Почесні звання, нагороди:: 

- 1995 - обраний членом-кореспондентом УААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії
- Голова ради з великої білої породи свиней, член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, керівник завдання з питань селекції республіканської науково-технічної програми, член Науково-технічної ради Міністер­ства аграрної політики та продовольства України
- Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1976), «За заслуги» ІІІ ступеня (2007), Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2005), Міністерства аграрної політики України (1997—2010), Україн­ської академії аграрних наук (1990, 1997, 2001, 2007), знаком Пошани Міністерства аграрної політики України (2006)
- 1987 - почесне звання заслуженого зоотехніка України


Публікації: 

- Опублікував понад 300 наукових праць, у тому числі 12 книг і брошур, близько 35 методик та інструктивних доку­ментів