Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Бердніков Олександр Михайлович

Бердніков Олександр Михайлович

Роки життя: 26 жовтня 1948  -  11 травня 2017

Звання: член-кореспондент

Посада: завідувач відділу агрохімії Інституту сільськогоспо­дарської мікробіології та агропромислового виробництва

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1972 - 1975 - аспіран­т Всесоюзного ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідного інституту добрив і агрохімії ім. Прянишнікова за спеціаль­ністю ґрунтознавство
1975 - 1978 - молодший науковий співробітник Новозибківської сільськогосподарської дослідної станції ВІДА
1978 - завідувач відділу агрохімії Інституту сільськогоспо­дарської мікробіології та агропромислового виробництва
1991 - 1995 - професор кафедри ґрун­тознавства та агрохімії Брянської сільськогосподарської академії
1992 - головний науковий співробітник Інституту АПВ сільськогосподар­ської мікробіології НААН (лабораторія біологічного землеробства)

Наукова діяльність: 

У 1977 р. в науково-дослідному інституту добрив і агрохімії ім. Прянишнікова успішно захистив кандидатську дисертацію за фахом агрохімія на тему: «Продуктивність і удобрювальна дія жовтого люпину залежно від норм висіву насіння і фону добрив»
У 1991 р. в Білоруському НДІ ґрунтознавства та агрохімії захистив докторську дисертацію за фахом агрохімія на тему: «Наукове обґрунтування застосування зелених добрив в сучасному землеробстві на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся УРСР»
Консультант з родючості ґрунтів, з питань максимальних врожаїв сільськогосподарських культур і біологізації землеробства в господарствах Полісся
Створив школу агрохіміків і агроекологів з питань розробки і впровадження органіч­них добрив нового покоління, технологічні розробки і використання рідких комплексних добрив, стимуляторів росту та мікробних біопре­паратів в землеробстві
Основні напрями наукової діяльності - управління родючістю ґрунтів дерново-підзолистого типу, розробка раціональної системи удобрення, контроль за ґрунтовою вологою і міграцією гумусових речовин та біогенних елементів у ґрунтах дерново-підзолистого типу
Підготовлено 7 кандидатів наук, надана консультативна робота з підготовки 8 докторських дисертацій


Почесні звання, нагороди:: 

- 1987 - ВАК СРСР присвоїв вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю агрохімія
- 1995 - присвоєно вчене звання професора
- 2007 - обрано членом-кореспондентом УААН за спеціальністю наукове забезпечення інноваційного розвитку АПВ
- Діяльність на громадських засадах — депутат районної ради, народний засідатель обласного і міських судів


Публікації: 

- Опублікував більше 200 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 8 патентів у співавторстві