Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Пачевський Анатолій Мартинович

Пачевський Анатолій Мартинович

Дата народження: 31 серпня 1939

Звання: почесний член

Посада: директор приватного підприємства «Радівське» з виробництва сільськогосподарської продукції

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1957 - завідувач тваринни­цтва місцевого колгоспу с. Радівка
1960 - 1965 - навчався в Українській сільськогосподарській академії на факультеті механізації сільського господарства на інженера - механіка
1965 - 1969 - працював у місцевому колгоспі с. Радівка інженером-механіком і за сумісництвом — секретарем парторганізації
1969 - 1976 - голова колгоспу «Більшовик» с. Друж­ного Калинівського району
1976 - 1986 - головний інженер
1986 - 1990 - секретар парткому
1990 - голова колгоспу «Росія» с. Радівка
1992 -иректор приватного підприємства «Радівське» з виробництва сільськогосподарської продукції обраний головою КСП «Росія»
2000 - голо­ва приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Радів- ське»
2005 - директор приватного підприємства «Радівське» з виробництва сільськогосподарської продукції

Наукова діяльність: 

Його досвід вирощування високих урожаїв зернових, кукурудзи, цукрових буряків, племінного молодняку чорно-рябої молочної поро­ди великої рогатої худоби та високих надоїв, а також висококласного насіння зернових культур переймають не лише сусіди, а й їдуть за до­свідом із багатьох інших областей України
Має племферму з вирощування свиней укра­їнської білої породи.Упроваджує найбільш високоврожайні сорти перспективних куль­тур, застосовує передові технології, оптимальні строки і дози внесен­ня органічних та мінеральних добрив, інтегровані системи захисту від бур'янів, шкідників і хвороб усіх культур
У підприємстві розвинуто переробну промисловість: млин сортово­го помелу зерна на борошно, цехи з переробки зернових культур на крупу, їдальня, пекарня, макаронний і кондитерський цехи, пилорама, столярна майстерня.Продукція, вироблена підприємством, відповідає високим стан­дартам якості й користується високим попитом серед переробних під­приємств області. Для цього постійно вдосконалюється матеріально-технічна база, створюються належні умови для працюючих. Ведеться будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень за зразками кращих технологій передових європейських країн


Почесні звання, нагороди:: 

- Нагороджений орденами Дружби народів (1986), Ярослава Мудрого V ступеня (1999), Святого Володимира (2001) та медалями
- 1985 - йому присвоєно звання заслуженого раціоналіза­тора України, неодноразово нагороджувався відзнаками «Відмінник раціоналізації та винахідництва» як України, так і Радянського Союзу
- 1998 - присвоєно звання «Кращий за професією» серед керівників господарств України
- 1998 - член Спілки журналістів України
- 2002 - присвоєно звання Героя України
- Нагороджений орденом «За трудові досягнення» IV ступеня; 26 серпня 2004 р. від Міністерства культури і мистецтв Укра­їни отримав Почесну відзнаку «За досягнення в розвитку культури і мистецтв»
- 2007 - обраний почесним членом УААН Відділення землеробства, меліорації і механізації
- 2010 - за низку публіцистичних статей та публіцистично-філософську книгу «Філософія успіху» визнаний лауреатом Міжнародної премії ім. Г. Сковороди із врученням диплома та нагрудної відзнаки
- 1990 і донині - депутат Вінницької обласної ради І—II, IV—V скликань, депутат Калинівської районної ради III скликання Вінниць­кої області, голова Всеукраїнської партії «Діти війни» та Громадської організації «Діти війни»


Публікації: 

- Про життя і діяльність А.М. Пачевського видано низку публікацій