Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Даниленко Валентина Петрівна

Даниленко Валентина Петрівна

Дата народження: 13 січня 1957

Звання: почесний член

Посада: обіймає посаду генераль­ного директора СТОВ «Агросвіт»

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1996 - 1998 - помічник голови правління ЗАТ «Карапиші»
1998 - 2000 - голова ЗАТ «Карапиші»
2000 - 2001 - голова СТОВ «Карапиші»
2001 - генераль­ний директор СТОВ «Агросвіт»

Наукова діяльність: 

У 2000 р. закінчила навчання на економічному факультеті Білоцерківського державного аграрного університету за фахом менеджер-економіст
У 2007 р. в Інституті розведення і генетики тварин УААН захистила кандидатську дисертацію на тему: «Науково-практичне обґрунтуван­ня методів формування високопродуктивного стада молочної худо­би»
Науковою новизною в результаті дослідних робіт стали всебічно вивчені гено- та паратипові фактори, що впливають на молоч­ну продуктивність, відтворну і адаптаційну здатність, технологічні й екстер'єрні особливості тварин української чорно-рябої молочної та голштинської порід за формування високопродуктивного і рентабельного стада
Вперше вивчено ефективність вирощування ремонтного молодняку за умов використання автоматизованого випоювання телятам молока та частоту форм успадкування племінної цінності за надоєм корів досліджуваних порід
Свій творчий пошук і професійну майстерність спрямовує на впровадження прогресивних технологій у племінне молочне тваринництво та племінне свинарство


Почесні звання, нагороди:: 

- Товариство на­городжене грамотами та дипломами Міністерства аграрної політики України за освоєння новітніх технологій у галузі тваринництва, за ви­сокі досягнення в племінній роботі та активну участь в аукціонах із продажу племінної худоби
- Знаменним етапом визнання товариства як одного із кращих ви­робників високоякісної молочної сировини стало також присвоєння СТОВ «Агросвіт» статусу спеціальної сировинної зони з виробництва молока
- Київською обласною державною адміністрацією у травні 2009 р. підприємству надано статус спеціальної сировинної зони з виробництва молока для використання його при виготовленні про­дуктів дитячого та дієтичного харчування
- 2001 - нагороджено знаком «Відмінник осві­ти України»
- 2002 - нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
- 2005 - нагороджено Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським на­родом»
- 2009 - присвоєно звання заслуженого працівника сільського господарства України
- 2007 - обрана почесним членом УААН Відділення зоотехнії
- Вона активний громадський діяч, депутат Київської обласної ради ІV та VI скликань, депутат Миронівської районної ради V скликання, з серпня 2010 р. — член колегії Миронівської райдержадміністрації