Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Шумний Володимир Костянтинович (Російська Федерація)

Шумний Володимир Костянтинович (Російська Федерація)

Дата народження: 12 лютого 1934

Звання: іноземний член

Посада: радник Російської академії наук

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1958 - 1970 - розпочав свою трудову діяльність спочатку старшим ла­борантом, молодшим науковим співробітником, завідувачем лабо­раторії
1970 - 1985 - заступник директора з наукової роботи
1985 - 2007 - очолював Інститут цитології і генетики СВ РАН (м. Но­восибірськ)
1986 - очолював кафедру цитології і генетики факультету при­родничих наук Новосибірського державного університету
2007 - радник Російської академії наук

Наукова діяльність: 

Основні дослідження вченого пов'язані з фундаментальними дослі­дженнями генетичних основ гетерозису, поліплоїдії, віддаленої гібри­дизації клітинної і генної інженерії у рослин
Створив моде­лі для вивчення ефектів гетерозису і поліплоїдії, отримано оригінальні дані щодо механізмів наддомінування на основі моногенних мутацій
Про­вів генно-інженерні дослідження у рослин. Одержано трансгенні рослини, в яких вбудовано чужорідні гени. Ці моделі дали змогу ви­вчити динаміку експресії вбудованих генів залежно від їхнього генетичного оточення, кількості копій та інших чинників
Розробив нові підходи щодо використання методів трансгенозу, зокрема, модифікації господарсько-цінних характеристик рослин завдяки посиленню екс­пресії деяких ключових генів загального метаболізму
Займався розв'язанням глобальних проблем: зберіганням генетичного різноманіття, наслідками антропогенних впливів на гене­тичні системи
Під його керівництвом створено й активно працюють експериментальні господарства, де зберігаються унікальні породи ве­ликої рогатої худоби, овець, коней, що мають світову цінність
Під керівництвом ученого підготовлено 4 докторів і 24 кандидати наук
Протягом усіх років своєї плідної роботи активно взаємодіяв з Наці­ональною академією аграрних наук України, підтримував спільні екс­периментальні дослідження, а також популяційно-генетичні роботи, спрямовані на зберігання унікальних генофондів тварин рідкісних по­рід великої рогатої худоби


Почесні звання, нагороди:: 

- 2002 - обрано іноземним членом УААН Відділення рослинни­цтва
- Дійсний член Російської академії наук, віце-президент Вавилівсько- го товариства генетиків і селекціонерів, іноземний член Національної академії наук Білорусі
- Член Міжвідомчої ради з наук про життя, входить до складу редко­легій часописів «Генетика» РАН, «Сельхозбиология» РАСГН, головний редактор журналу «Информационный Вестник ВОГИС» (з 1997 р.), голова об'єднаної вченої ради з біологічних наук Російської академії наук
- 2004 - Президент Вавилівського товариства генетиків і селекціонерів Росії
- 2007 - Лауреат Премії ім. академіка В. А. Коптюги
- Нагороджений орденами «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня, Трудового Черво­ного Прапора, «Знак Пошани», золотою медаллю РАН імені М. І. Ва­вилова (2008)


Публікації: 

- Автор і співавтор понад 400 наукових праць, у тому числі 4 моно­графій, 2 підручників, 9 авторських свідоцтв на районування сортів і 7 патентів на винаходи