Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Шлапунов Василь Миколайович (Республіка Білорусь)

Шлапунов Василь Миколайович (Республіка Білорусь)

Дата народження: 30 липня 1932

Звання: іноземний член

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1950 - 1951 - дільничний агроно­м у Мостівській МТС Гродненської області
1953 - 1955 - дільничний агроно­м Костюковицькій МТС Могильовської області
1955 - 1959 - помічник завідувач, завідувач Давид-Городоцької держсортділянки Брестської області
1960 - 1961 - начальник Пінської районної сільськогосподарської інспекції, головного державного інспектора із закупівлі сільськогос­подарської продукції у Пінському районі
1970 - 2000 - старший на­уковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Біло­руського науково-дослідного інституту землеробства
2001 - завідувач відділу
2005 - головний науковий співробіт­ник Науково-практичного центру із землеробства Національної ака­демії наук Білорусі

Наукова діяльність: 

У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив перед­посівної обробки насіння та інших агротехнічних прийомів на польову схожість, ріст, розвиток і врожайність кукурудзи»
У 1988 р. захистив доктор­ську: «Кормові культури у проміжних посівах і технології їх обробітку в Білорусії»
Розробив технологію обробітку кукурудзи в Білорусі (оптимізація термінів та густоти посіву, системи застосування добрив, обробітку ґрунту, захисту від бур'янів, строків збирання), наукові принципи формування та технології обробітку 2-3-укісних високопродуктивних агрофітоценозів однорічних трав
Запропонував зональні системи та технології обробітку проміжних посівів (озимих, підсівних, поукісних і пожнивних)
Удосконалив системи виробництва рослинного білка для тваринництва в умовах Білорусі
Вивчив закономірності формування врожаю і зміни поживних достоїнств озимого та ярого ріпаку, озимої суріпиці, гірчиці білої, редьки олійної залежно від агрокліматичних ресурсів, системи добрив, щільності травостоїв, обробітку ґрунту та інших факторів
Під його керівництвом розроблено питання вдоско­налення технологій обробітку конюшини лугової і гібридного, соняш­нику, галеги східної, лядвенцю рогатого.Автор 16 гібридів кукурудзи, районованих в Білорусі, в тому чис­лі 11 гібридів створив спільно з селекціонерами України, 5 спільних білорусько-молдовських
Спільно з селекціонерами Інституту зерново­го господарства НААН створено і районовано в Білорусі 2 сорти судан­ської трави (Синельниківська, Сінокісна 88) і один сорго-суданський гібрид (Почин 80)
Створив наукову школу з кормовиробництва
Підготував 2 докторів і 21 кандидата сільськогосподарських наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1989 - присвоєно вчене звання професора
- 2003 - присвоєно звання академіка
- 1999 - обрано іноземним членом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації
- 1996 - 2002 - Академік Академії аграрних наук Республіки Білорусь
- Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1976), медаллю за доблес­ну працю (1985).За високі наукові результати, отримані при виконанні спільних на­укових досліджень, В.М. Шлапунову в 2006 р. присуджено премії ака­демій наук України, Білорусі, Молдови


Публікації: 

- Опублікував понад 300 наукових праць, з них 7 монографій