Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Чакі Чаба (Угорська Республіка)

Чакі Чаба (Угорська Республіка)

Дата народження: 01 січня 1940

Звання: іноземний член

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1963 - 1967 - працював практикантом на кафедрі аграрної економіки та розвитку територій університету
1967 - 1968 - асистент
1968 - 1972 - ад'юнкт
1972 - 1979 - доцент
1979 - 1985 - декан промислового факультету університету
1985 - 1991 - ректор університету
1991 - очолив кафедру

Наукова діяльність: 

1971 - 1972 - займався дослідження­ми в Каліфорнійському університету зі стипендією Форда
1976 - 1979 - очолював сільськогосподарську програму Лаксенбурзького міжнародного інституту прикладного аналізу систем
У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію з економіки
У 1981 р. захистив докторську дисертацію
Працює над математичним моделюванням аграрної еконо­міки, застосуванням квантитативних методів у сільському господарстві, перетвореннями в аграрному секторі у Східній Європі і країнах СНД, а також над глобальним аграрним розвитком територій і рефор­мами європейської аграрної системи, проблемами забезпечення про­довольством
З ім'ям науковця пов'язано введення в Угорщині використання за­снованих на математичній основі методів планування й аналізу сіль­ського господарства
За дорученням Міжнародної організації сіль­ського господарства і продовольства (FAO) при ООН в межах однієї програми випрацював стимуляційну модель, що слугувала для прогно­зування розвитку сільського господарства у соціалістичних країнах у той період
Під його керівництвом розробили діючу і нині стратегію розвитку територій Світового банку
Будучи очільником університету, разом з Залаі Ерне (Zalai Erno) розпочав перетворення в економічній освіті


Почесні звання, нагороди:: 

- 1982 - присвоєно вчене звання професора
- 1985 - 1987 - віце-президент Європейського товариства аграрної економіки
- 1991 - 1994 - президент Європейського товариства аграрної економіки
- 1992 - член Ради міжнародної аграрної політики
- 1989 - 1990 - радник Все­світньої організації продуктів харчування
- 1991 - 2003 - радник Світового банку
- 2005 - член Монетарної ради Угорського національного банку
- 2009 - член Ради директорів Міжнародного інституту аграрної політики ( №РКІ, Вашингтон)
- 1993 - обрано іноземним членом УААН Відділення аграрної еко­номіки і продовольства
- Член Комітету аграрної економіки Угорської академії наук (1976), член-кореспондент (1987), дійсний член (1993) Угорської академії наук, іноземний член Грузинської академії сільськогосподарських наук (1995), Російської академії економічних наук (1995)
- Упродовж 1986—1992 рр. член редколегії журналу «Экономический обзор», «Acta Oeconomica» (1986—2000), «Agricultural Economics» (1986— 1991). З 1985 р. працює в редколегії «European Forum for Agricultural Economics», а також з 1989 р. — «Хозяйство»
- 2007 - очолив редак­ційний комітет часопису «Деревня», співредактор «EuroChoices»
- За активну професійну, суспільну діяльність відзначений багатьма нагородами, серед яких: орден Зірки Угорської Республіки (1991), ор­ден «Офіцерський Хрест Угорської Республіки» (2005).Лауреат Академічної премії (1970), Премії Сечені (2010)
- Почесний доктор Чиказького університету DePaul (1987), Гентського університету (1990), Університету Св. Івштана (2006), почесний член Міжнародного товариства аграрної економіки (2003), Європейського товариства аграрної економіки (2008)


Публікації: 

- Поряд з науковими публікаціями вчений видавав друком підручники і посібники
- Свої праці опублі­ковував угорською, англійською та російською мовами
- Автор 88 книг і книжкових розділів, а також понад 200 статей та інших публікацій