Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Міку Васілій Єфімович (Республіка Молдова)

Міку Васілій Єфімович (Республіка Молдова)

Дата народження: 18 жовтня 1938

Звання: іноземний член

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1961 - 1962 - головний агроном у навчальному господарстві «Кетроси»
1962 - 1965 - аспірант у Відділі генетики рослин АН Молдавської РСР
1965 - 1969 - молодший науковий співробітник у Відділі генетики рослин АН МРСР
1969 - 1974 - старший науковий співробітник у Відділі генетики рослин АН МРСР
1974 - 1986 - завідувач лабораторії генетики Молдавського науково-дослідного інституту кукурудзи і сорго НПО «Гібрид»
1986 - 2008 - генеральним директором цієї установи і директором Молдавського науково-дослідного інститу­ту кукурудзи і сорго, реорганізованого з часом в Інститут рослинництва «Порумбень», який він очолював до ліквідації закладу

Наукова діяльність: 

У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію
У 1979 р. захистив докторську зі спеціальності генетика
Був ініціатором співпраці з науковими і виробничими центрами Росії, України, Білорусі та ін
Упродовж тривалого часу він координував програми з селекції і виробництва насіння кукурудзи
Створив і удосконалив ефективну модель функціонування інституту сільськогосподарського профілю в умовах ринкової економіки, що забезпечило успішне самофінансування науково-дослідних і соціальних програм
Особливу увагу зосередив на впровадженні наукових досягнень, стимулюванні наукових співробітників до співп­раці науки з виробництвом
Створив наукову школу генетики і селекції кукурудзи Республіки Молдова
підготував 10 докторів сільськогосподарських і біологічних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1995 - присвоєно вчене звання професора
- 1993 - обрано іноземним членом УААН Відділення рослинництва
- 1989 - член-кореспондент
- 1993 - дійсний член (академік) Академії наук Республіки Молдова
- Член Російської, Білоруської та Румун­ської академій сільськогосподарських наук
- Є віце-президентом Товариства генетиків і селекціонерів Молдови, президен­том Асоціації виробників насіння кукурудзи «Порумбень», членом ред­колегій журналів «Сельское хозяйство Молдовы» і «Кукуруза и сорго», членом президії Національної ради з акредитації і атестації кадрів
- 1994 - лауреат Державної премії Республіки Молдова
- 2006 - лауреат премій академій наук Молдови, України, Білорусі
- Відзначено високими нагородами на національному і міжнародному рівнях: орденом Республіки Молдова (1994), Золотою Георгіївською медаллю «Golden Fortune» (2003), «Best trade name» (1997), «Gold Quality Award» (1997), «Gold Star Award» (2000), «Da Vinci Diamand» (2008), «Greatness Award» (2008)


Публікації: 

- Автор понад 200 наукових праць російською, англійською і румунською мовами, 3 монографій, 102 авторських свідоцтв на сорти, гібри­ди і винаходи