Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Мисик Андрій Тимофійович (Російська Федерація)

Мисик Андрій Тимофійович (Російська Федерація)

Дата народження: 10 жовтня 1935

Звання: іноземний член

Посада: головний редактор теоретичного та науково-практичного журналу «Зоотехнія»

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1959 - 1963 - головний зоотехнік радгоспу «Радянська Україна» Жовтневого району Миколаївської області
1963 - 1966 - аспірант Полтавського інституту свинарства
1967 - 1968 - науковий співробітник Всесоюзного ін­ституту тваринництва
1968 - 1977 - вченого секретаря Відділення тваринни­цтва у ВАСГНІЛ
1977 - 1987 - заступник і голова Ради з координації науково-дослідних робіт у галузі підвищення якості продуктів тварин­ництва при Президії ВАСГНІЛ
Протягом десяти років обирався секре­тарем парторганізації Відділення тваринництва і ветеринарії і шести років — секретарем партбюро ВАСГНІЛ
1988 - головний редактор теоретичного та науково-практичного журналу «Зоотехнія»

Наукова діяльність: 

У 1967 р захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність вітамінів А, О і В12 при вирощуванні свиней» в Одеському сільськогосподарському інституті
У 1977 р. в Ленінградському сільськогоспо­дарському інституті — докторську: «Вітамінне харчування свиней»
На основі глибокого вивчення закономірностей обміну речовин та енергії в організмі свиней і взаємозв'язку їх з продуктивністю вченим розроблено та науково обґрунтовано фізіологічні норми вітамінного живлення, вивчено доступність і ефективність їхнього використання, встановлено вплив вітамінів на організм свиней, їхню продуктивність та якість продукції
Провів велику роботу щодо виявлення втрат продукції тваринництва в процесі її отримання, первинної обробки та транспортування
Під його керівництвом підготовлено 1 докторську і 8 кандидатських дисертацій
Є одним з організаторів і постійним учасником щорічного проведення міжнародних конференцій з про­блеми «Науково-виробничі аспекти галузі свинарства», які почергово проводяться в Росії, Україні, Республіці Білорусь


Почесні звання, нагороди:: 

- 2002 - обрано іноземним членом УААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії
- 1999 - член бюро Відділення зоотехнії Російської академії сільськогосподарських наук, дисертаційної ради при Всеросійському державно­му науково-дослідному інституті тваринництва, редколегій журналів «Зоотехнія» та «Свинарство», Спілки журналістів Росії.За значний внесок у науку і виробництво нагороджений орденом Дружби
- 1979 - нагороджений медаллю «Відмінник праці»
- 2005 - нагороджений бронзовою ме­даллю ВДНГ СРСР і золотою медаллю Всеросійського Виставкового Центру, Почесними грамотами Президії ВАСГНІЛ і Всесоюзного то­вариства «Знання», Почесним знаком Міністерства сільського госпо­дарства СРСР «Відмінник соціалістичного сільського господарства», Почесною грамотою Міністерства сільського господарства Російської Федерації за трудову журналістську діяльність у розв'язанні проблем агропромислового комплексу
- 2010 - за великий внесок у розвиток аграрної науки і освіти відзначений медаллю К. А. Тимірязєва і По­чесним знаком НААН
- Має почесне звання заслуженого діяча науки Російської Федерації


Публікації: 

- Автор понад 130 наукових робіт, у тому числі низки книг, рекомен­дацій і методичних положень
- Опублікував 16 те­матичних збірників наукових праць ВАСГНІЛ з питань зоотехнічної науки
- Сприяє публікації матеріалів аспірантів та співробітників науково-дослідних установ і вузів України у журналі «Зоотехнія» як головний редактор цього видання