Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Мейн Клаус (Федеративна Республіка Німеччина)

Мейн Клаус (Федеративна Республіка Німеччина)

Дата народження: 30 жовтня 1937

Звання: іноземний член

Вчене звання: професор


Наукова діяльність: 

Завдяки всебічному сприянню та турботі доктора Клауса Майна, колишнього президента німецької фірми АДТ, Асоціація німецьких тваринників і Федеральне Міністерство сільського і лісового господарства та продовольства Німеччини погодились на освоєння і фінансування спільного німецько-українського проекту «Розвиток племінного скотарства в Україні» за № 728 УКР-9422, яким передбачалось розробити модель реформування системи ведення племінної справи в Україні
Виконавцем проекту — Черкаським інститутом АПВ та дочірньою фірмою АДТ-Проект — у процесі реалізації розроблено, апробовано і впроваджено у більшості племінних господарств:♦ систему ідентифікації тварин великої рогатої худоби відповідно до світового стандарту ISO 3166;♦ оцінку молочної продуктивності корів відповідно до вимог Міжна­родного комітету з оцінки продуктивності у племінному тваринни­цтві (ICAR);♦ оцінку типу будови тіла і якості вимені корів за методикою лінійної класифікації;♦ створено банк селекційної інформації на племінне поголів'я області та впроваджено основні елементи автоматизованої системи ведення племінного обліку і оцінки тварин відповідно до вимог світових стан­дартів та Закону України «Про племінну справу у тваринництві»
Завдяки реалізації проекту розроблено методичні рекомендації:♦ національну систему ідентифікації тварин великої рогатої худоби;♦ контроль та оцінку молочної продуктивності корів відповідно до ви­мог ICAR;♦ методику оцінки екстер'єру корів молочних і комбінованих порід за лінійною класифікацією
Завдяки активному сприянню доктора Клауса Майна в Черкаське обласне племінне об'єднання було постав­лено 135 тис. бирок для ідентифікації великої рогатої худоби, яку було апробовано у племінних господарствах Черкаської та інших областей України
Були задіяні дві технологічні лінії визначення основних компонентів (жир, білок, лактоза) та якості (соматичні клітини) моло­ка, а також укомплектовано обчислювальний центр та окремі підроз­діли Інституту і ВАТ НВО «Прогрес» обчислювальною, копіювальною та іншою технікою
Був також організатором і методичним консультантом при закупівлі у Німеччині кращого генофонду голштинської і симентальської порід
Організаційно сприяв та інвестував публікації наукових розробок і методичних рекомендацій як у нашій країні, так і за кордоном
Співробітництво науковців Академії і особисто Черкаського інституту АПВ продовжується


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 - обрано іноземним членом УААН Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії