Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Лупашку Михайло Феодосійович (Республіка Молдова)

Лупашку Михайло Феодосійович (Республіка Молдова)

Дата народження: 27 серпня 1928

Звання: іноземний член

Посада: головний науковий співробітник лабораторії рослинного білка Інсти­туту мікробіології і біотехнології Академії наук Молдови

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1959 - 1961 - доцент Державного аграрного уні­верситету Республіки Молдова
1962 - 1978 - генеральний директор НВО «Селекція», директор Молдавського науково-дослідного інституту польових культур
1978 - 1986 - віце-президент Академії наук Молдови й академік-секретар Відділення біологічних і хімічних наук
1980 - 1985 - міністр сільського господарства Молдови
1990 - 1994 - віце-президент Академії наук Молдови, де­путат Парламенту Республіки Молдова
1979 - 2004 - завіду­вач лабораторії кормових агрофітоценозів Інституту мікробіології і біотехнології Академії наук Молдови
2004 - головний науковий співробітник лабораторії рослинного білка Інсти­туту мікробіології і біотехнології Академії наук Молдови

Наукова діяльність: 

У 1958 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан­дидата сільськогосподарських наук
У 1971 р. захистив дисертацію здобуття наукового ступеня доктора сільськогоспо­дарських наук
Фундаментальні і прикладні дослідження присвячено вивченню біологічних і агротехнічних особливостей кормових культур, інтенси­фікації кормовиробництва на основі конструювання високопродук­тивних агрофітоценозів, розробці сучасних технологій вирощування, інтродукції нових видів кормових культур, а також спеціалізованих сі­возмін і основ екологічного землеробства
Під його керівництвом роз­роблено систему інтенсифікації кормовиробництва Молдови
Засновник наукової школи біології та агротехніки кормових культур і програмування врожаїв


Почесні звання, нагороди:: 

- Автор понад 500 наукових праць, у тому числі 24 монографій
- 2001 - обрано іноземним членом УААН Відділення рослинни­цтва
- 1974 - член-кореспондент
- 1978 - академік Академії наук Республіки Мол­дова
- 1980 - професор університету
- 1980 - академік ВАСГНІЛ
- 1994 - почесний член Сільськогосподарської і лісової академії ім. Георге Іонеску-Шишешть (Румунія)
- 1998 - академік Центральноєвропейської академії наук і мистецтв
- Понад 20 років очолює зональну комісію з розробки науково обґрунтованої системи ведення сільського господарства Молдови, віце-президент Південного відділення ВАСГНІЛ, 15 років очолював Мол­давський республіканський комітет з Програми UNESCO «Людина і біосфера»
- 1977 - лауреат Державної премії Республіки Молдова
- 1994 - лауреат Премії Геор­гія Іонеску-Шишешть (Румунія)
- Нагороджений орденами Леніна (1978), Трудового Червоного Пра­пора (1973), «Знак Пошани» (1966, 1971). Кавалер ордена «Республі­ка Молдова» (1994), заслужений громадянин Республіки Молдова (2000)