Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Липа Єжі Янович (Республіка Польща)

Липа Єжі Янович (Республіка Польща)

Дата народження: 14 листопада 1932

Звання: іноземний член

Посада: почесний член Міжнародної організації біологічної боротьби зі шкід­никами

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук


Попередні посади: 

1967 - 1972 - президент Познанського філіалу польського товариства природознавців
1974 - 1982 - віце-президент Поль­ської академії наук
1983 - 1998 -член Виконавчої ради
2001 - почесний член Міжнародної організації біологічної боротьби зі шкід­никами

Наукова діяльність: 

У 1962 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
У 1967 р. захистив дисертацію здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук
1972 - присвоєно вчене звання ад'юнкт-професора природничих наук
1979 - присвоєно вчене звання професора
Займається дослідженнями в галузі захисту рослин
Співавтор 5 патентів щодо розробки і реалізації біологічних препаратів і методів захисту рослин від шкідників
Ініціатор проведення досліджень щодо біологічних методів захисту рослин, результати яких було запатентовано і впроваджено у систему захисту рослин у сільському господарстві і садівництві
Під його керівництвом захищено 7 докторських дисертацій
Активно займається редакторською діяльністю, зокрема редактор «Вісника Польської академії наук
Серія біологічних наук» (1997-2000), «Літопису сільськогосподарських наук. Серія Е - Захист рослин» (2000-2003), «Журналу досліджень із захисту рослин» (2003­2008), член редколегій чотирьох міжнародних журналів


Почесні звання, нагороди:: 

- Почесний професор Інституту захисту рослин (м. Познань, Поль­ща)
- 1999 - обрано іноземним членом УААН Відділення рослинни­цтва
- 1986 - почесний член Індійської академії зоології
- 1996 - почесний член Нью-Йоркської академії наук
- 1997 - почесний член Російської академії сільськогосподарських наук
- 1998 - почесний член Грузинської академії екологічних наук
- 1999 - почесний член Швецької королівської академії сільськогосподарських наук і лісівництва
- 1998 - член-кореспондент Польської академії наук
- 1996 - голова Комітету із захисту рослин
- 1999 - член відділення Бюро наук Польської академії наук у м. Познані
- 1995 - голова вчених рад: Науково-дослідного інституту сільського господарства і лісівни­цтва в м. Познані
- 2007 - голова інституту генетики рослин, Польської академії наук у м. Познані
- Віце-президент Польського (з 1980 р.) та Російського ентомологіч­ного товариства (з 1996 р.)
- 1976 - нагороджений Почесною грамотою міністра вищої освіти, науки і техніки
- 1978 - почесною грамотою міністра сільського господарства і лісівництва
- 1984 - почесною грамотою міністра продовольства
- 1967 - відзнакою Польської академії наук V ступеня
- 1984 - заслужений працівник сільського господарства
- 1996 - нагородже­ний Золотим знаком «За заслуги з охорони навколишнього середови­ща і управління водними ресурсами»
- 1984 - нагороджений Рицарським Хрестом ор­дена Польського відродження
- 2002 - нагороджений Командорським Хрестом ордена Польського відродження


Публікації: 

- Автор понад 1087 наукових праць, у тому числі 6 монографій, 35 книг, розділів