Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Корнієнко Анатолій Васильович (Російська Федерація)

Корнієнко Анатолій Васильович (Російська Федерація)

Дата народження: 25 лютого 1940

Звання: іноземний член

Посада: головний науковий співробітник, ке­рівник Селекційного центру з цукрових буряків Росії

Вчене звання: старший науковий співробтник


Попередні посади: 

1967 - головний агроном кол­госпу «Перемога» Тетіївського району Київської області
1965 - 1968 - другий секретар Тетіївського райкому комсомолу
1971 - 1988 - очолював Центральну селекційно-генетичну станцію НВО «Цукрові буряки»
1988 - 2002 - ди­ректор Всеросійського науково-дослідного інституту цукрових буря­ків і цукру
2003 - головний науковий співробітник, ке­рівник Селекційного центру з цукрових буряків Росії

Наукова діяльність: 

У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Поєднання агротехнічних і хімічних засобів боротьби з бур'янами на посівах цукрових буряків»
Зробив вагомий внесок у галузі генетики, селекції і техноло­гії виробництва сортів і гібридів цукрових буряків у Російській Федера­ції
Є автором наукового відкриття, ним розроблено близько 50 нових теорій, закономірностей, правил, принципів і гіпотез, що ґрунтують­ся на фундаментальних і прикладних дослідженнях, отриманих у ре­зультаті створення однонасінних сортів і гібридів на стерильній основі цукрових, кормових, цукрово-кормових і цукрово-столових буряків, найбільш значними серед яких є теорія стерильності і плодючості, цу­кристості, нова класифікація хвороб цукрових бурякі
Вперше в Росії і країнах СНД розробив методику і одержано трансгенні форми, стійкі до гербіцидів і солей
Розробив нову мо­дель ідіотипів рослин, ліній, компонентів, сортів і гібридів
Розширив використання методів сингенетики — закономірностей наслідування і мінливості групових ознак, форми коренеплоду у цукрових буряків
Засновник наукової школи
Підготував 9 докторів і 29 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 1980 - присвоєно звання старшого наукового співробітника зі спеціальності селекція і насінництво
- 2002 - обрано іноземним членом УААН Відділення рослинни­цтва
- Член-кореспондент Російської академії сільськогосподарських наук
- Академік Російської екологічної академії та Міжнародної ака­демії інформатизації
- Член Міжнародного інституту цукрових буряків (Бельгія)
- Лауреат Всеросійського виставкового центру і виставки досягнень агропромислового комплексу Агропрому Воронезької області
- Нагороджений орденом «Знак Пошани», Почесними грамотами Держагропрому УРСР, Держагропрому РРФСР, Міністерства сільсько­го господарства і продовольства Росії і Татарстану, Російської академії сільськогосподарських наук та ін., медаллю ім. М. І. Вавилова, нагруд­ним знаком «Винахідник СРСР», золотою і бронзовою медаллю ВДНГ, медаллю «200-річчя цукрової промисловості», медаллю К. Г. Жукова.Присвоєно звання заслуженого діяча науки Російської Федерації, почесного працівника цукрової промисловості Росії
- Його ім'я увійшло до енциклопедії «Элита информационного мира» (1 т., 1998), довідник «Известные русские» (2000).


Публікації: 

- Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 13 монографій
- Має 30 авторських свідоцтв і патентів