Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Ковальскі Анджей (Республіка Польща)

Дата народження: 06 серпня 1949

Звання: іноземний член

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1974 - 1997 - пройшов шлях від асистента до професора кафедри економіки сільського господарства і продовольства Варшавської школи еконо­містів
1995 - працює в Інституті економіки сільського господарства і продовольства
1996 - 1999 - заступник директора Інституту функціонування на­родного господарства Варшавської школи економістів
2001 - 2006 - очолював Інститут економіки сільського господарства і продовольства
2004 - 2006 - заступник міністра в Міністерстві сільського господарства і розвитку села
2007 - переведений на кафедру європейської інтеграції ім. Ж. Моннета, що входить до складу Колегії світової економіки Варшавської школи економістів
2007 - професор і завідувач кафедри розвитку сільських територі

Наукова діяльність: 

У 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Забезпечення землеробів похило­го віку у зв'язку з обробітком сільськогосподарських угідь»
У 1998 р. здобув ступінь доктора економічних наук, захистивши дисертацію на тему: «Суспільна обумовленість розвитку сільського господарства»
Наукові дослідження вченого присвячені вивченню питань зовнішньої торгівлі сільськогосподарськими і харчовими продуктами; про­блематиці процесів проведення суб'єктів сільськогосподарської галузі відповідно до умов ринкової економіки
Особливе місце посідає проблематика аналізів загальної сільськогосподарської політики і проце­сів приведення польського продовольчого господарства відповідно до вимог інтеграції ЄС, а також дослідження економічних і суспільних наслідків цієї інтеграції
Автор концепції багаторічної програми «Економічна і суспільна обумовленість розвитку польського продовольчого господарства після вступу Польщі до ЄС», що стало підґрунтям для присвоєння Інституту сільського господарства і продовольства статусу державного інституту
Під його керівництвом захищено 10 кандидатів економічних наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 2008 - присвоєно вчене звання професора
- 2010 - обраний іноземним членом НААН Відділення аграрної економіки і продовольства
- 2001 - 2007 - член президії Комітету економіки сільського господарства Поль­ської академії наук
- 2007 - член наукової ради Інституту досліджень ринку, використання і кон'юнктури
- 2004 - член Польської групи із співп­раці з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу
- Голова і член Національного комітету із співпраці з Міжнарод­ною геосферно-біосферною програмою вивчення глобальних змін, Всесвітньої асоціації економістів-аграрників.Член вченої ради Колегії світової економіки, Варшавської школи економіки, польської команди МІПС, Інституту сільського та сільськогосподарського розвитку, Польської академії наук, Комітету з економіки сільського господарства Польської академії наук
- Нагороджений медалями «Заслужений діяч статистики» (2005), «Заслужений діяч кооперативного руху» (2009)
- 2003 - обраний читачами видання «Agrobazar» почесним агробізнесменом
- 2005 - почес­ний агробізнесмен 15-річчя


Публікації: 

- Опублікував понад 350 наукових праць