Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Каштанов Олександр Миколайович (Російська Федерація)

Каштанов Олександр Миколайович (Російська Федерація)

Дата народження: 25 березня 1928

Звання: іноземний член

Посада: за­відувач відділу Ґрунтознавчого інституту ім. В. В. Докучаєва

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1952 - 1953 - молодший науковий співробітник Сибірського науково-дослідного інституту сільського господарства (м. Омськ)
1953 - 1956 - головний агроном Ольгінської МТС Полтавського району Омської області
1956 - 1961 - керівник Омського обласного сільськогосподарського управління
1961 - 1964 - завідувач сільськогосподарського відділу, секретарем Омського обкому КПРС
1964 - 1967 - інструктор відділу ЦК КПРС
1967 - 1976 - директор Алтайського науково-дослідного інституту сільського господарства
1976 - 1978 - заступник міністра сільського господарства РРФСР
1978 - 1979 - віце-президент, головою Пре­зидії Сибірського відділення ВАСГНІЛ
1979 - 1983 - заступник за­відувача сільськогосподарського відділу ЦК КПРС
1983 - 1982 - віце- президент ВАСГНІЛ
1992 - 2002 - перший віце-президент Росій­ської академії сільськогосподарських наук
2002 - за­відувач відділу Ґрунтознавчого інституту ім. В. В. Докучаєва

Наукова діяльність: 

У 1965 р. у Московській сільськогосподарській академії ім. К. А. Тимірязєва захистив кандидатську дисертацію на тему: «Порівняльне вивчення способів основного обробітку чорноземів у Лісостепу і Степу Омської області»
У 1975 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Наукові основи захисту ґрунтів від ерозії і дефляції у Західному Сибіру»
На основі проведених науковцем півстолітніх досліджень запропо­новані і широко впроваджуються у виробництво ґрунтозахисні техно­логії, зональні системи землеробства, адаптивно-ландшафтні системи землеробства в основних регіонах Росії (Омська область, Алтайський край, Поволжя, Північний Кавказ, Центрально-Чорноземна область та ін.)
Створив наукову школу
Підготував понад 15 докторів і 30 кандидатів наук з проблем захисту ґрунтів від ерозії та дефляції, з ґрунтозахисного контурно-меліоративного та адаптивно-ландшафтного землеробства
2002 - визнаний засновником нового напряму — адаптивно-ландшафтного землеробства


Почесні звання, нагороди:: 

- 1991 - присвоєно вчене звання професора
- 1999 - обраний іноземним членом УААН Відділення землероб­ства, меліорації та механізації
- Дійсний член РАСГН (1978), Російської екологічної академії (1995), Міжнародної слов'янської академії наук, освіти, мистецтва і культури (1996), Академії аграрних наук Республіки Білорусь (1996), Академії сільськогосподарських наук Грузії (1997)
- 1993 - почесне звання заслуженого діяча науки Російської Федерації
- 2000 - лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Російської Феде­рації
- 2003 - Міжнародним Біографічним Центром (м. Кембридж, Ве­лика Британія) визнаний міжнародним вченим року
- Нагороджений орденами: Леніна (1973), «За заслуги перед Вітчиз­ною» IV ступеня (1998), Трудового Червоного Прапора (1971, 1988), «Знак Пошани» (1957, 1966); медалями «За освоєння цілинних зе­мель» (1957), «За доблесну працю» (1970), «Ветеран праці» (1989), «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.» (1995), «50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.» (1995), 4 золотими медалями імені академіків В. Р. Вільямса, М. І. Вавилова, О. І. Бараєва, Т. С. Мальцева


Публікації: 

- Автор понад 280 наукових праць з питань землеробства і захисту ґрунтів від ерозії і дефляції, зокрема 10 монографій