Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Калієв Гані Алімович (Республіка Казахстан)

Калієв Гані Алімович (Республіка Казахстан)

Дата народження: 19 липня 2015

Звання: іноземний член

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1962 - 1963 - старший економіст у радгоспі «Майтобе» Таласького району Джамбульської області
1963 - 1964 - викладач кафедри планування Алма-Атинського інституту народного госпо­дарства
1964 - 1967 - навчався в аспірантурі Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова
1968 - 1983 - старший науковий співробітник, завідувач відділу, заступником директора з науки і впровадження Казахського науково-дослідного інституту економіки та організа­ції сільського господарства
1984 - 1988 - директор Казахського науково-дослідного технологічного інституту вівчарства
1988 - 1999 - директор Казахського науково-дослідного економіки і організації агропромис­лового комплексу
1991 - 1996 - Перший президент Казахської академії сільськогосподарських наук

Наукова діяльність: 

У 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня докто­ра економічних наук
Зробив вагомий внесок у розвиток агроекономічної науки Казахста­ну
Обґрунтував нові теоретико-методологічні підходи до підвищення ефективності вівчарства у природно-економічних зонах республіки
Розробив основні параметри виробничих типів вівчарських союзів, організаційно-виробничих структур різних міжгосподарчих підпри­ємств і формувань, що стали основою спеціалізації сільськогоспо­дарських підприємств республіки
Впровадив у практику сільського господарства рекомендації та пропозиції щодо поглиблення відносин власності й розвитку нових форм господарювання, реформування земельних відносин, розвитку інтеграції, удосконалення фінансово-кредитної, податкової і цінової політики, забезпечення продовольчої безпеки країни, розв'язання соціальних проблем села
Під керівництвом вченого було розроблено Концепцію наукового забезпечення АПК до 2005 р


Почесні звання, нагороди:: 

- 1999 - депутат Мажилісу Парламенту Республіки Казахстан, голова Соціал-демократичної пар­тії «Ауіл»
- 1986 - отримав почесне звання професора
- 1992 - обраний іноземним членом УААН Відділення економіки
- 1991 - академік ВАСГНІЛ, академік Казахської академії сільськогосподарських наук
- 1996 - академік Національної академії наук Республіки Казах­стан
- Президент Національної федерації фермерів Казахстану «КазАгро», член президії ВАК, президії Комісії з державних премій Республіки Казахстан


Публікації: 

- Автор понад 200 наукових праць