Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Кадиров Михайло Анатолійович (Республіка Білорусь)

Кадиров Михайло Анатолійович (Республіка Білорусь)

Дата народження: 28 січня 1951

Звання: іноземний член

Посада: перший заступник генерального директора РУП «Науково-практичний центр НАН Білорусі із землеробства»

Вчене звання: професор


Попередні посади: 

1976 - 1995 - спочатку молодший науковий співробітник, потім стар­ший науковий співробітник, завідувач лабораторії ячменю
1995 - 1999 - заступник директора з наукової роботи
1999 - 2006 - директор РНІУП «Інститут землеробства і селекції НАН Білорусі»
2006 - перший заступник генерального директора РУП «Науково-практичний центр НАН Білорусі із землеробства»

Наукова діяльність: 

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Селекційні аспекти формоутворення при гібридизації сортів ячменю західноєвропейського екотипу»
У 1991 р. захистив докторську: «Принципи і методи оптимізації селекційного процесу самозапильних культур»
Основними напрямами наукової діяльності є методи селекції рос­лин, створення нових сортів сільськогосподарських культур, розробка насіннєвої і сортової технологій, удосконалення систем землеробства
Обґрунтував і вперше запровадив принципи цілісності селекційного процесу як об'єкта досліджень та оптимізації, відновлення циклів селекційного процесу як основи створення системи управління, достатньої інформативності селекційного процесу, накопичення «невеликих переваг більшістю елементів системи», на яких основуються система управлін­ня селекційними процесами і необхідні інформаційні технології
На підставі аналізу результатів досліджень довів визначальну роль підбору пар схрещування (окремих унікальних батьківських ком­понентів) у оптимізації селекційного процесу, обґрун­тував і формалізував поняття «селекційна цінність компонента схре­щування», метод його визначення в ході селекційного процесу і спосіб кількісної оцінки
Розробив адаптивну ресурсозберігаючу технологію вирощування ячменю із застосуванням новітніх ви­дів добрив, засобів захисту, регуляторів росту
Розробив і затвердив програ­му з насінництва багаторічних трав і кукурудзи в республіці
2008 - 2012 - за його безпосередньою участю розроблено і втілено низку значних для се­лекції і насінництва програм, серед яких Державна програма розвитку селекції і насінництва зернових, зернобобових, кормових і технічних культур
2001 - 2008 - створення та впровадження у виробництво нових сортів зернових, кормових і технічних культур (понад 70 сортів)
Під його керівництвом підготов­лено й захищено 5 кандидатів наук


Почесні звання, нагороди:: 

- 2002 - обраний іноземним членом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації, академік Національної академії наук України
- 2000 - 2004 - член ради Національних зборів Республіки Білорусь
- 2003 - 2006 - входив до складу Президії ВАК Республіки Білорусь
- 1994 - лауреат Державної премії Республіки Білорусь у галузі науки і техніки
- 2001 - двічі нагороджений Почесними грамотами Ради Міністрів і Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь
- 2001 - отримав подяку Президента Республіки Білорусь та медаллю «За тру­дові заслуги»


Публікації: 

- Автор понад 200 наукових праць, зокрема 2 монографій, 20 авторських свідоцтв і 15 патентів на сорти