Національна академія аграрних наук України Науково-методичний і координаційний центр з наукових проблем
розвитку АПК України
UA EN

Домжал Хенрік Б.(Республіка Польща)

Дата народження: 03 січня 1938

Звання: іноземний член

Вчене звання: професор


Наукова діяльність: 

Вчений у галузі географії ґрунтів, агрогрунтознавства, моніторингу та екології грунті
Активно займається опрацюванням європейської ґрунтової політики у Комітеті, що діє в рамках ЄС, визначенням пріоритетних напрямів наукових робіт
Сприяє залученню українських вчених до участі у відповідних програмних роботах
Підтримував тісні і плідні зв'язки з ґрунтознавцями Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» та іншими науковими інституціями НААН
Сприяє налагодженню контактів українських учених з міжнарод­ною організацією з обробітку ґрунту, бере активну участь у спільних міжнародних проектах, нарадах тощо


Почесні звання, нагороди:: 

- 1993 - обрано іноземним членом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації